Przewody doktorskie oraz postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora prowadzone przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu: