Program kształcenia oparty jest o moduły o różnej długości (od jednego do kilku semestrów), na które składają się cykle ciekawych zajęć o różnorodnej tematyce i charakterze (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, popularyzacja nauki) do zrealizowania niemal w dowolnej kolejności przez cały okres kształcenia. W przypadku większości modułów doktoranci wspólnie ze swoimi promotorami dobierają z dostępnej puli zajęcia najbardziej przydatne w ich badaniach i karierze naukowej. Jak przystało na szkołę międzynarodową, kształcenie w WSD IPAN jest prowadzone w języku angielskim.

Moduły przedmiotowe w WSD IPAN są następujące:

  • TOOLS - Zajęcia wspomagające warsztat badacza

   Na tych zajęciach nasi doktoranci uczą się planować badania, pisać wnioski grantowe i patentowe, analizować dane, redagować artykuły, przygotowywać prezentacje konferencyjne itp. - “must have” każdego naukowca.

  • GENERAL - Metody badawcze i zagadnienia ogólne

   Seria kilkugodzinnych prelekcji ekspertów prezentujących w przystępny sposób metody badawcze wykorzystywane we współczesnej nauce (zarówno doświadczalne, jak i teoretyczne). Te zajęcia to nie tylko poznawanie narzędzi innych naukowców - to także szersze horyzonty, odwaga w zabieraniu głosu na konferencjach naukowych i pewność siebie w dyskursie naukowym.

  • ADVANCED - Wykłady specjalistyczne

   Na tych zajęciach doktoranci WSD IPAN dogłębnie poznają obszar badań najbliższy swojej pracy doktorskiej i stają się ekspertami w swojej dyscyplinie.

  • INTERDISCIPLINARY - Zajęcia interdyscyplinarne

   Zajęcia dla tych, którzy nie boją się dostrzec fizyki i chemii w biologii.

  • SEMINARS - Zajęcia seminaryjne

   Każdy naukowiec musi umieć słuchać innych i mówić do innych tak, żeby być zrozumianym. Seminaria WSD IPAN prowadzone na różnym poziomie zaawansowania i dla zróżnicowanego audytorium tego uczą.

  • PRACTICAL – Zajęcia praktyczne

   Sucha wiedza nie wystarczy - potrzebne są jeszcze: fartuch, okulary, rękawiczki, trochę nowoczesnego sprzętu i dużo przyjemności z prowadzenia badań. Doktoranci WSD IPAN nie muszą w nic wierzyć na słowo - wszystko mogą sprawdzić samodzielnie lub udowodnić eksperymentalnie innym.

  • ENGLISH - Lektorat z języka angielskiego

   Cotygodniowe konwersacje z native speakerem – dla chętnych, dla ambitnych, dla jeszcze większej pewności siebie.

Szczegółowe i prawnie obowiązujące założenia programu można znaleźć tutaj (PDF, 894 kB).