Obecnie (rok akademicki 2022/2023) Szkoła Doktorska liczy 73 słuchaczy (21 afiliowanych w INTiBS oraz 52 afiliowanych w IITD):

Doktoranci  afiliowani w INTiBS PAN

IV rok

 • mgr Magdalena Dudek - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
 • mgr Zuzanna Korczak - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
 • mgr Rafał Kosman  - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Wojciech Piotrowski - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: dr hab. Łukasz Marciniak

III rok

 • mgr Kaja Bilińska - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Promotor: dr hab. Maciej Winiarski
 • mgr Dawid Drozdowski - Oddział Badań Strukturalnych
  Promotor: dr hab. Anna Gągor
 • mgr Piotr Żemojtel - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Damian Bęben - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk
  doktorat wdrożeniowy
 • mgr Aleksandra Chudzyńska  -Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Dereń
  doktorat wdrożeniowy
 • mgr Alison Felix de Araujo Maia - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk
  doktorat wdrożeniowy

II rok

 • mgr Weronika Bodylska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Anna Łukowiak
 • mgr Adam Kabański - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: dr hab. Maciej Ptak, promotor pomocniczy dr Dagmara Stefańska
 • mgr Daniela Kujawa  - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk, promotor pomocniczy dr Paweł Głuchowski
 • mgr Mateusz Pieprz - Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: dr hab. Łukasz Marciniak
 • mgr Maja Szymczak – Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: dr hab. Łukasz Marciniak
 • mgr Szymon Smółka - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Maciej Ptak

I rok

 • mgr Natalia Charczuk - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: prof. dr hab. Rafał Wiglusz, promotor pomocniczy dr Sara Targońska
 • mgr Martyna Majak - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
 • mgr Magdalena Rowińska  - Oddział Badań Strukturalnych
  Promotor: dr hab. Anna Gągor, promotor dr hab. Anna Piecha-Bisiorek
 • mgr Kornel Witkowski - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
 • mgr Patrycja Zdeb Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Dereń

Dane adresowe doktorantów afiliowanych w INTiBS: doktoranci