Obecnie (rok akademicki 2023/2024) Szkoła Doktorska liczy 82 słuchaczy (28 afiliowanych w INTiBS oraz 54 afiliowanych w IITD):

Doktoranci  afiliowani w INTiBS PAN:

V rok

 • mgr Rafał Kosman  - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Bartłomiej Cichy

IV rok

 • mgr Kaja Bilińska - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Promotor: dr hab. Maciej Winiarski
 • mgr Dawid Drozdowski - Oddział Badań Strukturalnych
  Promotor: dr hab. Anna Gągor, prof. INTiBS PAN
 • mgr Piotr Żemojtel - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Aleksandra Chudzyńska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Dereń
  doktorat wdrożeniowy

III rok

 • mgr Weronika Bodylska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Anna Łukowiak, prof. INTiBS PAN
  promotor pomocniczy: dr Marzena Fandzloch
 • mgr Adam Kabański - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Dagmara Stefańska, prof. INTiBS PAN,
 • mgr Daniela Kujawa - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Paweł Głuchowski, prof. INTiBS PAN
 • mgr Agata Musiałek - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: Prof. dr hab. Wiesław Stręk
  promotor pomocniczy: dr Robert Tomala
 • mgr Maja Szymczak – Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: Prof. dr hab. Łukasz Marciniak
 • mgr Szymon Smółka - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Maciej Ptak, prof. INTiBS PAN

II rok

 • mgr Natalia Charczuk - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: prof. dr hab. Rafał Wiglusz,
  promotor pomocniczy: dr Sara Targońska
 • mgr Faheem Gul - Oddział Badań Magnetyków
  Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wiśniewski,
  promotor pomocniczy: dr Orest Pavlosiuk
 • mgr Magdalena Rowińska - Oddział Badań Strukturalnych
  Promotor: dr hab. Anna Gągor, prof. INTiBS PAN
  promotor: dr hab. Anna Piecha-Bisiorek
 • mgr Patrycja Zdeb Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Dereń

I rok

 • mgr Muhammad Tahir Abbas - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: Prof. dr hab. Łukasz Marciniak
 • mgr Marek Adaszyński - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Dagmara Stefańska, prof. INTiBS PAN
 • mgr Hafiz Muhammad Waseem Afzal - Oddział Badań Magnetyków
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Cichorek
 • mgr Abhinav Agarwal - Oddział Badań Magnetyków
  Promotor: Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Dariusz Kaczorowski
 • mgr Beata Barszcz - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Anna Łukowiak, prof. INTiBS PAN,
  promotor pomocniczy: dr Marzena Fandzloch
 • mgr Dominika Czekanowska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Promotor: dr hab. Paweł Głuchowski, prof. INTiBS PAN
 • mgr Anam Javaid - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: Prof. dr hab. Łukasz Marciniak

 • mgr Łukasz Luszyński - Oddział Badań Magnetyków
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Cichorek
 • mgr Aleksandra Motyka – Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: Prof. dr hab. Łukasz Marciniak,
  Promotor pomocniczy: dr Aneta Wiatrowska
  doktorat wdrożeniowy
 • mgr Stanisław Okwiet - Oddział Fizykochemii Biomedycznej
  Promotor: prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
 • mgr Miguel Rodriguez Martin - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Promotor: dr hab. Tomasz Zaleski, prof. INTiBS PAN
 • mgr Katarzyna Syta - Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa 
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
 • mgr Mariia Shyshkina - Oddział Badań Strukturalnych
  Promotor: dr hab. Marek Daszkiewicz,
  promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska

Dane adresowe doktorantów afiliowanych w INTiBS: doktoranci