Samorząd Doktorancki ma za zadanie reprezentować interesy Doktorantów Instytutu wewnątrz jak i poza murami jednostki, dbać o poszanowanie praw i przywilejów doktorantów, wspierać ich inicjatywy, pomagać rozwiązywać problemy o podłożu administracyjnym.

Swoją działalność Samorząd opiera czterech aktach prawnych:

Samorząd zarządzany jest przez Radę Samorządu, w skład której wchodzą:

Zgodnie z regulaminem Samorządu wybory do Rady odbywają się co roku w grudniu.

Oprócz reprezentowania doktorantów, celem samorządu jest także integracja społeczności Studium Doktoranckiego. Jednym ze sposobów realizowania tego zadania jest organizowanie spotkań w obrębie Wrocławia i wspólnych wyjazdów. Od początku działalności Samorządu w 2012 roku udało się zorganizować 11 wyjazdów weekendowych na spływy kajakowe, rajdy górskie i wycieczki narciarskie:

 • Góry Sowie (maj 2012) – rajd pieszy
 • Kotlina Kłodzka (październik 2013) – rajd pieszy
 • Góry Izerskie (czerwiec 2014) – rajd pieszy
 • Przełęcz Okraj (styczeń 2015) – wyjazd narciarski
 • Dolina Baryczy (czerwiec 2015) – kajaki
 • Góry Izerskie (listopad 2015) – rajd pieszy
 • Przełęcz Okraj (styczeń 2016) – wyjazd narciarski
 • Przełęcz Okraj (luty 2018) – wyjazd narciarski
 • Góry Stołowe (kwiecień 2018) – rajd pieszy
 • Dolina Baryczy (sierpień 2018) – kajaki

Aktualnie Rada Samorządu zajmuje się:

 • redagowaniem Broszury Informacyjnej dla doktorantów Pierwszego Roku,
 • wymianą legitymacji studenckich,
 • rekomendowaniem przedstawicieli doktorantów w Radach Instytutowych,
 • przyznawaniem (wraz z Komisją Stypendialną) zapomóg dla doktorantów,
 • przygotowaniami kolejnego „Rajdu Doktoranta”.

W razie pytań i uwag proszę kontaktować się członkami Rady Samorządu (dane kontaktowe).