Kierownik Szkoły: Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN

Zastępca kierownika: Dr hab. Egbert Piasecki, prof. IITD PAN

Przedstawiciele Instytutów:

Prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz (INTiBS) 
Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik (IITD)
Dr hab. Małgorzata Cebrat, prof. IITD PAN
Prof. dr hab. Marcin Czerwiński (IITD) 
Dr hab. Jacek Ćwik (INTiBS) 
Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska (IITD) 
Prof. dr hab. Przemysław Dereń (INTiBS) 
Dr hab. Anna Gągor, prof. INTiBS PAN 
Dr hab. Małgorzata Małecka, prof. INTiBS PAN 
Dr hab. Anna Pawlik, prof. IITD PAN
Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk (IITD)
Prof. dr hab. Piotr Wiśniewski (INTiBS)

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Jakub Cebula (IITD)
mgr Weronika Bodylska (INTiBS)