Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Państwowej Akademii Nauk udostepnia na swoim terenie bezpieczną bezprzewodową sieć WiFi, SSID: eduroam. Aby się do niej zalogować należy posłużyć się adresem e-mail i hasłem ustalonym w macierzystej instytucji będącej, jeżeli ta dołączyła do inicjatywy eduroam. Pracownicy Instytutu powinni korzystać z adresów email w domenie @intibs.pl i hasła indywidualnie ustalonego przez CI.

Standardy szyfrowania: WPA2-Enterprise/AES
Metody uwierzytelniania EAP: EAP-TTLS (Tunneled TLS), wewnętrznie PAP