Baza z zakresu fizyki, chemii, informatyki i nauk technicznych. (Identyfikator użytkownika i hasło do uzyskania u pani Renaty Kopeć).

Baza zawierająca wszystkie matematyczno-przyrodniczo-techniczne segmenty bazy Current Contents w wersji rozszerzonej, z dodatkową możliwością przeszukiwania indeksu cytowań. (Identyfikator użytkownika i hasło do uzyskania u pani Renaty Kopeć).

Dostęp do nowszej wersji bazy danych Web of Science. 

Baza francuska odpowiadająca Inspecowi.

UnCover zawiera dane dotyczące czasopism i ich zawartości