INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH

IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

Aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Konkurs na stanowisko adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy BIP INTiBS PAN

25.02.2021
Seminarium INTiBS PAN

Seminarium INTiBS PAN

W najbliższy czwartek 25.02.2021 o godzinie 12:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się kolejne Seminarium INTiBS PAN, w czasie...

21.02.2021
Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Badań Strukturalnych

Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Badań Strukturalnych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Badań Strukturalnych BIP INTiBS PAN BIP MEiN

19.02.2021
Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN SONATA 15

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN SONATA 15

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie NCN SONATA 15 BIP INTiBS PAN

19.02.2021
Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w Oddziale Spektroskopii Optycznej

Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w Oddziale Spektroskopii Optycznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w Oddziale Spektrosk...

12.02.2021
Seminarium INTiBS PAN

Seminarium INTiBS PAN

W najbliższy czwartek 04.02.2021 o godzinie 12:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się kolejne Seminarium INTiBS PAN, w czasie...

01.02.2021
Zobacz wszystkie aktualności

WROCŁAWSKA SZKOŁA DOKTORSKA

INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Aktualności

Cykl wykładów "Experimental Methods in Solid State Physics and Chemistry"

Cykl wykładów "Experimental Methods in Solid State Physics and Chemistry"

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 13.10.2020 r. rozpoczyna się cykl wykładów w ramach Studium Doktoranckiego INTiBS PAN oraz WSD...

07.10.2020
Rekrutacja specjalna do WSDIPAN na doktoranta stypendystę w programie "Doktorat wdrożeniowy I" MNiSW - Temat 3

Rekrutacja specjalna do WSDIPAN na doktoranta stypendystę w programie "Doktorat wdrożeniowy I" MNiSW - Temat 3

Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na doktoranta –...

11.08.2020
Rekrutacja specjalna do WSDIPAN na doktoranta stypendystę w programie "Doktorat wdrożeniowy I" MNiSW - Temat 2

Rekrutacja specjalna do WSDIPAN na doktoranta stypendystę w programie "Doktorat wdrożeniowy I" MNiSW - Temat 2

Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na doktoranta –...

11.08.2020
Zobacz wszystkie aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Seminaria


 • Dziś 25-02-21, Thursday 12:00 Microsoft Teams Seminarium INTiBS
  dr hab. Paulina Płochocka-Maude, prof. PWr  
  Seminarium INTiBS
 • 01-03-21, Monday 11:15 Platforma Zoom Seminarium Fiz PWr
  dr hab. Andrzej Łusakowski, prof. IF PAN  
  Seminarium Fiz PWr
 • 02-03-21, Tuesday 09:30 Microsoft Teams Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN
  dr hab. Adam Pikul, prof. INTiBS PAN  
  Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN
 • 02-03-21, Tuesday 11:15 Microsoft Teams Seminarium Doktoranckie
  mgr Kamila Maciejewska  
  Seminarium Doktoranckie
 • 04-03-21, Thursday 11:00 Microsoft Teams Obrona pracy dokt.
  mgr Karina Grzeszkiewicz  
  Obrona pracy dokt.
 • 05-03-21, Friday 11:00 Microsoft Teams Obrona pracy dokt.
  mgr inż. Alexandra Filatova-Zalewska  
  Obrona pracy dokt.

Konferencje

Projekty badawcze

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

Typ projektu: NCN ETIUDA Kierownik projektu: mgr inż. Adam Olejniczak

16.05.2020
Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych

Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych

Typ projektu: NCN OPUS Kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosław Robert Mączka

16.05.2020
Anty-Stokesowska biała emisja w YAG domieszkowanych czterowartościowymi jonami chromu przy pobudzeniu w zakresie bliskiej podczerwieni

Anty-Stokesowska biała emisja w YAG domieszkowanych czterowartościowymi jonami chromu przy pobudzeniu w zakresie bliskiej podczerwieni

Typ projektu: NCN PRELUDIUM Kierownik projektu: mgr Mykhailo Chaika

16.05.2020
Zbadanie wpływu stechiometrii matrycy na wydajność konwersji światła na ciepło w nanokrystalicznych boranach typu RX3(BO3)4 (R=Y3+, Gd3+), (X=Al3+, Ga3+, Sc3+) domieszkowanych jonami Cr3+

Zbadanie wpływu stechiometrii matrycy na wydajność konwersji światła na ciepło w nanokrystalicznych boranach typu RX3(BO3)4 (R=Y3+, Gd3+), (X=Al3+, Ga3+, Sc3+) domieszkowanych jonami Cr3+

Typ projektu: NCN PRELUDIUM Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Elżbieciak-Piecka

16.05.2020
Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa

Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa

Typ projektu: NCN SONATA Kierownik projektu: dr Marzena Krystyna Fandzloch

16.05.2020
Opracowanie metody otrzymywania kompozytowych czynników chłodniczych na bazie magnetycznych związków międzymetalicznych przy wykorzystaniu izostatycznej syntezy wysokociśnieniowej

Opracowanie metody otrzymywania kompozytowych czynników chłodniczych na bazie magnetycznych związków międzymetalicznych przy wykorzystaniu izostatycznej syntezy wysokociśnieniowej

Typ projektu: NCN OPUS Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Ćwik

15.11.2019
Zobacz wszystkie aktualności

Projekty UE

Projekt: "High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application"

Projekt: "High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application"

The great interest of using nanoparticles (NPs) for bioapplications is...

26.04.2019
Projekt: "Poszukiwanie nowych katalizatorów w celu ograniczenia emisji cząstek stałych z silników samochodowych - bimetaliczne nanocząstki Ru-Re i Ru-Pt osadzone na nośnikach tlenkowych"

Projekt: "Poszukiwanie nowych katalizatorów w celu ograniczenia emisji cząstek stałych z silników samochodowych - bimetaliczne nanocząstki Ru-Re i Ru-Pt osadzone na nośnikach tlenkowych"

Jednym ze współczesnych problemów środowiska jest emisja cząstek smogu.

25.04.2019
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ul. Okólna 2 i Gajowicka 95”

Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ul. Okólna 2 i Gajowicka 95”

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach Instyt...

09.04.2019
Zobacz wszystkie aktualności
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30