Instytut i Dyrekcja

Telefon Instytutu (połączenia z numerami wewnętrznymi): 71 343 5021
Sekretariat Dyrektora - 71 395 4225 ()
Dyrektor Instytutu - 71 395 4258 ()
Zastępca Dyrektora ds. naukowych - 71 395 4291 ()
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych - 71 395 4316 ()
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych - 71 395 4326 ()
Główna Księgowa - 71 395 4212 ()

Pełnomocnik ds. Popularyzacji Nauki i Promocji - 71 395 4259 ()
Pełnomocnik ds. Wdrożeń - 71 395 4176 ()

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński ()

Działy Instytutu

Dział Służb Pracowniczych - 71 395 4139
Dział Administracyjno-Gospodarczy - 71 395 4201
Sekcja Transportu, Magazynów i Gospodarki Materiałowej - 71 395 4224 / 71 395 4134
Inżynier ds. Aparatury - 71 395 4217
Specjalista ds. Obronności - 71 395 4327
Inspektor BHP - 71 395 4326

Inspektor Ochrony Danych Osobowych -

Strony internetowe:

Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o.

Tel. 71 39 54 135 (): WWW

Dział techniczny

Punkt dystrybucji azotu - 71 395 4229
Skraplarnia - 71 395 4283
Warsztat Szklarski - 71 395 4138
Warsztat Elektroniczny - 71 395 4277
Warsztat Mechaniczny - 71 395 4148

Strona Działu Technicznego: WWW

Laboratorium Wzorca Temperatury

Tel. 71 395 4264; faks 71 344 1029; (): WWW

Projekt: Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych – NEW LOKS

Tel. 71 39 54 127; faks 71 344 10 29; (): WWW

Projekt: Nanotechnologia w procesach przemysłowych

Tel. 71 395 4159 (): WWW