Logotyp Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

➔ Skrót: Aktualności, terminy rekrutacji

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) to międzynarodowa i interdyscyplinarna szkoła doktorska prowadzona wspólnie przez dwa wiodące instytuty Polskiej Akademii Nauk mające swoje siedziby we Wrocławiu:

 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
  im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
  Polskiej Akademii Nauk
  http://www.intibs.pl
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
  im. Ludwika Hirszfelda
  Polskiej Akademii Nauk
  https://hirszfled.pl

WSD IPAN prowadzi kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • nauki fizyczne
 • nauki chemiczne
 • nauki biologiczne

oraz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:

 • nauki medyczne

Zindywidualizowane kształcenie w WSD IPAN trwa 4 lata i odbywa się w języku angielskim.

Doktoranci równolegle do programu kształcenia realizują prace doktorskie według Indywidualnych Planów Badawczych w laboratoriach instytutów prowadzących szkołę. Lista dostępnych w danym roku obszarów tematycznych zostaje opublikowana w trakcie rekrutacji.

Integralną częścią kształcenia i pracy badawczej w WSD IPAN jest współpraca zagraniczna, w tym krótkie pobyty badawcze w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych (tzw. large facilities) oraz wyjazdy na szkoły i konferencje naukowe.

Każdy doktorant WSD IPAN otrzymuje przez cały okres kształcenia stypendium.

Regulamin Szkoły (obowiązuje do 30.09.2024 r.): LINK (PDF, 767 kB)

Regulamin oraz Aneks nr do Regulaminu Szkoły (obowiązuje od 1.10.2024 r.): Regulamin (PDF, 775 kB)Aneks nr 1 do Regulaminu (PDF, 663 kB)

Dane kontaktowe

Kierownik Szkoły: Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN, e-mail: 
Zastępca: Dr hab. Egbert Piasecki (IITD), e-mail: 

Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Strona www: wsdipan.intibs.pl
Sekretariat Szkoły, e-mail: