Wydarzenia


13-03-20, piątek 10:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przewodnictwo cieplne nanokompozytów powstałych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

mgr Ruslan Nikonkov
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
10-03-20, wtorek 11:00
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Influence of annealing temperature on Y3Al2Ga3O12:Ce3+,Cr3+,Pr3+ phosphors and ceramic fabrication

mgr Zhengfa Dai

09-03-20, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Lasery na bazie półprzewodników azotowych, wyzwania i perspektywy

prof. Piotr Perlin
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress", Warszawa

05-03-20, czwartek 11:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Energetyka jądrowa w Polsce? Tak – ale jak?

dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

04-03-20, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Influence of structural disorder on the magnetism of Co-based melt-spun alloys

dr hab. Zbigniew Śniadecki
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

04-03-20, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Classification of SPT data with machine learning methods

prof. Janusz Szwabiński
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

03-03-20, wtorek 11:00
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

A knowledgeable modeling of thermally dependent processes in Single Band Ratiometric Luminescent Nanothermometers: the KLaP4O12:Tb3+ case study

mgr Joanna Drabik

02-03-20, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wykorzystanie zjawisk liniowych i nieliniowych do kontrolowania właściwości światła w światłowodach specjalnych

dr inż. Karol Tarnowski
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
28-02-20, piątek 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Od kompleksów rutenu po materiały funkcjonalne

dr Marzena Fandzloch

26-02-20, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

From a single slit to periodic, modulated and quasiperiodic crystals - a physical space diffraction analysis of aperiodic systems

prof. dr hab. Janusz Wolny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

26-02-20, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Behind adiabatic transfer of electron in Silicon Quantum Dots

Jan Krzywda
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Czytaj więcej...
21-02-20, piątek 11:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Stare jest piękne! Od zapomnianych barwników do współczesnych półprzewodników i luminoforów

prof. dr hab. Adam Proń
Katedra Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie

18-02-20, wtorek 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Galvanomagnetic properties of the putative topological semimetal ScPtBi

dr Orest Pavlosiuk
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN

11-02-20, wtorek 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Investigation of YVxAs1-xO4 solid state solution for terbium quenching mechanism

mgr inż Marta Wujczyk

04-02-20, wtorek 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Hierarchically structured star-shaped porous micro-particles composed of Ce1-xLnxO2-y nano-sized crystallites as active catalytic media

mgr Piotr Woźniak

03-02-20, poniedziałek 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

Czytaj więcej...
29-01-20, środa 11:00
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Understanding 5d energy shifting, thermal quenching and persistent luminescence in Ce3+-doped garnet phophors

prof. Jumpei Ueda
Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University

28-01-20, wtorek 12:30
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Phase transition in random anisotropy magnets

Maxym Dudka
Institute for Condensed Matter Physics, Lwów

Czytaj więcej...
28-01-20, wtorek 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Structural, morphological and spectroscopic characterization of hexagonal and orthorhombic EuF3 nanoparticles co-doped with Yb3+ and Tb3+ ions

mgr Jan Albert Zienkiewicz

27-01-20, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanometrologia z układami MEMS/NEMS

prof. Teodor Gotszalk
Katedra Nanometrologii, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30