Wydarzenia


Jutro
02-12-20, środa 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

The physics of high-entropy alloys: From superconductivity to magnetism

dr Primož Koželj
Instytut Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciał Stałych (MPI CPfS) w Dreźnie w Niemczech

Czytaj więcej...
Jutro
02-12-20, środa 13:15
Platforma Zoom

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Are spins and orbitals entangled in the Mott insulators with large spin-orbit coupling?

dr hab. Krzysztof Wohlfeld
Institute of Theoretical Physics of the University of Warsaw

Czytaj więcej...
Dziś
01-12-20, wtorek 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

Cr3+ based nanocrystalline luminescent thermometers operating in a temporal domain

mgr Karolina Elżbieciak-Piecka

Czytaj więcej...
Dziś
01-12-20, wtorek 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 5, final
Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 5 i ostatnia

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
30-11-20, poniedziałek 11:15
Platforma Zoom

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Excitons in CVD grown heterostructures and formation of microdomes in 2D materials

dr Alessandro Surrente
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
26-11-20, czwartek 12:00
Microsoft Teams

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

By roboty stały się medyczne…

dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS
Katedra Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz z Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Czytaj więcej...
26-11-20, czwartek 10:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Niskoenergetyczne modele dla izolatorów Motta ze skończonym sprzężeniem spin-orbita

mgr Dorota Gotfryd
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
26-11-20, czwartek 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach WSD IPAN

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Czytaj więcej...
25-11-20, środa 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Quantum oscillations in magnetotransport of bismuth chalcogenides

dr inż. Maciej Chrobak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czytaj więcej...
25-11-20, środa 13:15
Platforma Zoom

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Phase space and entropy dynamics of a single phonon mode coupled to a two-level system driven by optical excitation

Thilo Hahn
Institut für Festkörpertheorie, University of Münster

Czytaj więcej...
24-11-20, wtorek 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 4
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 4)

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
23-11-20, poniedziałek 11:15
Platforma Zoom

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Mobile excitons in 2D materials and hybrid perovskites

Dr. Alexey Chernikov
Department of Physics, University of Regensburg, Germany

Czytaj więcej...
19-11-20, czwartek 12:00
Microsoft Teams

Wykład w ramach WSD IPAN

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Czytaj więcej...
18-11-20, środa 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Superconductivity in noncentrosymmetric intermetallic compounds NbIr2B2 and TaIr2B2

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk oraz dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w Gdańsku oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czytaj więcej...
18-11-20, środa 13:00
Platforma Zoom

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Predicting the unpredictable: mathematical models and the COVID 19 pandemic

Tyll Krüger
Faculty of Electronics, Wrocław University of Science and Technology

Czytaj więcej...
17-11-20, wtorek 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

Otrzymywanie i badanie układów biokompozytów na bazie biopolimerów i nanomateriałów domieszkowane jonami ziem rzadkich
Preparation and investigation of biocomposites based on biopolymers and nanomaterials doped with rare earth ions

mgr Sara Targońska

Czytaj więcej...
17-11-20, wtorek 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 3
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 3)

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
16-11-20, poniedziałek 11:15
Platforma Zoom

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Kondensacja polarytonów ekscytonowych w pułapkach optycznych

dr inż. Maciej Pieczarka
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska; Nonlinear Physics Centre, Research School of Physics, Australian National University, Canberra, Australia

Czytaj więcej...
10-11-20, wtorek 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

Barrier layers with lower permeability on elastic substrate

mgr Kamila Startek

Czytaj więcej...
10-11-20, wtorek 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 2
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 2)

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30