Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


15-12-23, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Kropki węglowe: synteza, właściwości, zastosowanie

dr Robert Tomala
OSO, INTiBS PAN

12-12-23, Tuesday 14:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania w oparciu o analizę rozpraszania dyfuzyjnego promieniowania rentgenowskiego

dr Dorota Kowalska
OBS, INTiBS PAN

07-12-23, Thursday 12:00
Microsoft Teams

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni
Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej

Czytaj więcej...
30-11-23, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Właściwości spektroskopowe glinianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami lantanowców oraz metali przejściowych

dr Karol Lemański
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
29-11-23, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Lattice dynamics, thermal expansion, magnetism, phase stability, and electron correlations in actinides

Prof. Dominik Legut
VSB Technical University of Ostrava in Czech Republic

Czytaj więcej...
24-11-23, Friday 12:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Composition-Temperature Phase Diagram of Iron-Based Superconductors Tuned by Disorder

prof. Marcin Konczykowski
Paryski Instytut Politechniczny w Palaiseau we Francji

Czytaj więcej...
24-11-23, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Discrete and continuous upconversion emissions in oxides doped with lanthanide ions

Talita Ramos

22-11-23, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Giant anomalous Hall conductivity in the antiferromagnet EuSnP

dr Karan Singh
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
17-11-23, Friday 09:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

Characterization and applications of lanthanide upconversion luminescence kinetics

Dr. Haichun Liu
KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Czytaj więcej...
16-11-23, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Analiza promienistych oraz niepromienistych procesów zachodzących w nano- i mikrokrystalicznych nieorganicznych związkach o strukturze perowskitu

dr Mariusz Stefański
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
15-11-23, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

In search of new superconductive high entropy alloys (HEA)

mgr Piotr Sobota
Uniwersytet Wrocławski; OBM INTiBS PAN

Czytaj więcej...
14-11-23, Tuesday 14:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Dyfrakcja rentgenowska monokryształów w warunkach wysokiego ciśnienia – stanowisko, pomiar, analiza danych

dr hab. Marek Daszkiewicz
Oddział Badań Strukturalnych INTiBS PAN

13-11-23, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Photothermal characterisation of optoelectronic materials: from fundamental properties to applications

dr Szymon J. Zelewski
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Optoelectronics Group, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK

Czytaj więcej...
10-11-23, Friday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Thermal metrology for meteorology and climate: research and studies, international projects and activities, institutions

dr Andrea Merlone
Narodowy Instytut Badań Metrologicznych w Torino we Włoszech

09-11-23, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej: mit czy realna perspektywa?

prof. dr hab. Krzysztof Rogacki
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
08-11-23, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Investigation of Transport and Magnetic Properties of Intermetallic Heusler-related Compositions

dr Snehashish Chatterjee
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
30-10-23, Monday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wpływ alkilowych pochodnych hydrazyny na właściwości fizykochemiczne i mechanizmy przemian fazowych w wybranych hybrydowych kryształach organiczno-nieorganicznych perowskitów oraz perowskitoidów

mgr Jan Albert Zienkiewicz
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
27-10-23, Friday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

Microwave-assisted synthesis of rare-earth-based nanoparticles with tuned composition and architecture for imaging and sensing

Dr Eva Hemmer
University of Ottawa, Canada

Czytaj więcej...
25-10-23, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Chern-insulating phase in non-Dirac heterostructure: Role of polarized light and spin-orbit interaction

mgr Faheem Gul
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
23-10-23, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

IM/DD OKD: Intensity modulation/direct detection optical key distribution

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Konrad Banaszek
Centre for Quantum Optical Technologies, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30