Wydarzenia


19-12-14, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

There and back again or between discrete and continuous percolation

dr hab. Grzegorz Kondrat

Czytaj więcej...
17-12-14, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Operacje na spinach pojedynczych elektronów w kropce kwantowej bez użycia pola magnetycznego

dr Jarosław Pawłowski
Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie

Czytaj więcej...
17-12-14, środa 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Ionic substitutions in hydroxyapatites

dr Guillaume Renaudin
Clermont Université, ENSCCF, ICCF, BP10448, 63000 Clermont-Ferrand, France

16-12-14, wtorek 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Low Temperature Performances of Doped Ge and InSb Whisker

I.Ostrovskii, Yu.Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of semiconductor electronics, Scientific research center “Crystal” (Lviv, Ukraine)

Czytaj więcej...
16-12-14, wtorek 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Mieszane tlenki La-Mn jako katalizatory spalania rozcieńczonego metanu

mgr inż Natalia Miniajluk
Politechnika Wrocławska

15-12-14, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czas i informacja a ontologia

dr Łukasz Mścisławski
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr

12-12-14, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Andreev and Majorana-type quasiparticles in nanoscopic systems

prof. dr hab. Tadeusz Domański
UMCS, Lublin

Czytaj więcej...
11-12-14, czwartek 13:30
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Projekcja filmu dokumentalnego o prof. Janie Czochralskim pt. Powrót chemika  w reżyserii Anny Laszczki

dr Paweł Tomaszewski

10-12-14, środa 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Niekonwencjonalne przewodnictwo elektronowe indukowane fluktuacjami termicznymi

prof. dr hab. Romuald Lemański

10-12-14, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Dynamics of entanglement of two spins

dr Łukasz Cywiński
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Czytaj więcej...
09-12-14, wtorek 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wpływ domieszek jonów aktywnych i pasywnych na właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów α-NaYF4 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+

mgr Małgorzata Misiak

08-12-14, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Badania spektroskopowe niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych na bazie GaAs oraz chalkogenków metali przejściowych

dr inż. Joanna Jadczak
Staże naukowe w Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI) Toulouse oraz National Taiwan University of Science and Technology

04-12-14, czwartek 12:00
sala audytoryjna

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Introduction to scholarly publishing & how to get published

Ysabel Ermers
Publisher Applied Physics, ELSEVIER, The Netherlands

03-12-14, środa 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Tezy i wyniki prac magisterskich

Jarosław Jurasik, Kamil Ciesielski

03-12-14, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

The decay of quantum correlations in quantum dot spin qubits for magnetic field measurement

dr Katarzyna Roszak
Katedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
02-12-14, wtorek 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Własności magnetyczne i transportowe dwu- i trójwarstwowych heterostruktur ferromagnetyk/nadprzewodnik

Hanna Lochmajer

01-12-14, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nobel z chemii 2014 – okazja dla fizyka

dr hab. Jan Masajada, prof. PWr
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

27-11-14, czwartek 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Multiferroic ceramics and composite materials

dr hab R. Skulski
Instytut Technologii i Mechatroniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Czytaj więcej...
27-11-14, czwartek 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Pomiary przewodnictwa cieplnego półprzewodników azotkowych i złożonych struktur epitaksjalnych

mgr Olena Churiukova

26-11-14, środa 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Measurements of Hc1,specific heat and determination the type of symmetry from the London penetration depth  in Fe-based superconducting compounds

V. A. Vlasenko
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30