Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


27-10-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wpływ składu i architektury chemicznej na właściwości luminescencyjne koloidalnych nanokryształów NaYF4 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel

Czytaj więcej...
26-10-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Deterministycznie zintegrowane nanostruktury półprzewodnikowe dla zastosowań w nanofotonice

dr inż. Paweł Mrowiński
Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Berlin, Niemcy; Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
21-10-20, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Controlling the Self-Organization of Organic Semiconductors by Solution Processing

prof. dr hab. Wojciech Pisula
Katedra Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Instytut Maxa Plancka do Badań nad Polimerami w Moguncji w Niemczech

Czytaj więcej...
21-10-20, Wednesday 13:15
Platforma Zoom

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Quantum gravity, mediators, and gravitational entanglement

dr hab. Tomasz Paterek
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański

Czytaj więcej...
20-10-20, Tuesday 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

Badania struktury elektronowej związków międzymetalicznych o dyspersji pasm typu Diraca.
Electronic structure studies of intermetallics with Dirac-like band dispersion.

mgr Piotr Ruszała

Czytaj więcej...
20-10-20, Tuesday 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Synthesis methods of nanomaterials
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody syntez nanomateriałów)

dr Adam Watras

Czytaj więcej...
19-10-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Hybrydowe struktury tunelowe do zastosowań w telekomunikacji

dr inż. Wojciech Rudno-Rudziński
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
15-10-20, Thursday 12:00
Microsoft Teams

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Lawinowa emisja fotonów w nanomateriałach

prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
14-10-20, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magneto-transport properties of half-Heusler topological semimetals candidates TbPtBi and HoPtBi

dr Orest Pavlosiuk
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
13-10-20, Tuesday 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

Struktura i właściwości spektroskopowe soli organiczno–nieorganicznych z guanidynową grupą funkcyjną

mgr Piotr Rejnhardt

Czytaj więcej...
13-10-20, Tuesday 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody otrzymywania monokryształów

dr hab. Zbigniew Bukowski
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
12-10-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Efekty kwantowe we wnętrzu czarnej dziury

dr hab. Paweł Gusin, prof. PWr
Katedra Technologii Kwantowych, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
07-10-20, Wednesday 13:30
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Transport Measurement in HgTe/(Hg,Cd)Te 2D Topological Insulator

dr Magdalena Majewicz
Oddział Badań Magnetyków

Czytaj więcej...
05-10-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

prof. Marek Stankiewicz
Dyrektor Centrum SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński

Czytaj więcej...
23-09-20, Wednesday 11:00
Microsoft Teams

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przemiany fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

Czytaj więcej...
10-09-20, Thursday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

 

mgr Adam Olejniczak

Czytaj więcej...
08-09-20, Tuesday 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

 
 
 

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Czytaj więcej...
16-07-20, Thursday 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Czytaj więcej...
03-07-20, Friday 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Pauliny Sobierajskiej

Czytaj więcej...
03-07-20, Friday 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Paulina Sobierajska

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30