Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


25-11-20, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Quantum oscillations in magnetotransport of bismuth chalcogenides

dr inż. Maciej Chrobak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czytaj więcej...
25-11-20, Wednesday 13:15
Platforma Zoom

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Phase space and entropy dynamics of a single phonon mode coupled to a two-level system driven by optical excitation

Thilo Hahn
Institut für Festkörpertheorie, University of Münster

Czytaj więcej...
24-11-20, Tuesday 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 4
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 4)

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
23-11-20, Monday 11:15
Platforma Zoom

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Mobile excitons in 2D materials and hybrid perovskites

Dr. Alexey Chernikov
Department of Physics, University of Regensburg, Germany

Czytaj więcej...
19-11-20, Thursday 12:00
Microsoft Teams

Wykład w ramach WSD IPAN

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Czytaj więcej...
18-11-20, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Superconductivity in noncentrosymmetric intermetallic compounds NbIr2B2 and TaIr2B2

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk oraz dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w Gdańsku oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czytaj więcej...
18-11-20, Wednesday 13:00
Platforma Zoom

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Predicting the unpredictable: mathematical models and the COVID 19 pandemic

Tyll Krüger
Faculty of Electronics, Wrocław University of Science and Technology

Czytaj więcej...
17-11-20, Tuesday 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

Otrzymywanie i badanie układów biokompozytów na bazie biopolimerów i nanomateriałów domieszkowane jonami ziem rzadkich
Preparation and investigation of biocomposites based on biopolymers and nanomaterials doped with rare earth ions

mgr Sara Targońska

Czytaj więcej...
17-11-20, Tuesday 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 3
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 3)

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
16-11-20, Monday 11:15
Platforma Zoom

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Kondensacja polarytonów ekscytonowych w pułapkach optycznych

dr inż. Maciej Pieczarka
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska; Nonlinear Physics Centre, Research School of Physics, Australian National University, Canberra, Australia

Czytaj więcej...
10-11-20, Tuesday 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

Barrier layers with lower permeability on elastic substrate

mgr Kamila Startek

Czytaj więcej...
10-11-20, Tuesday 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 2
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 2)

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
09-11-20, Monday 11:15
platforma Zoom

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Towards integrated photonic circuits with quantum-dot-based single-photon sources

dr inż. Łukasz Dusanowski
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen Research Center for Complex Material Systems, Physikalisches Institut, Uniwersytet w Würzburgu, Niemcy

Czytaj więcej...
05-11-20, Thursday 12:00
Microsoft Teams

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Tomograf PET na całe ciało dla fizyki i medycyny

prof. dr hab. Paweł Moskal
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Czytaj więcej...
04-11-20, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Topological effects in SnTe-class multilayers

dr hab. Wojciech Brzezicki, prof. IF PAN
Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną „MagTop” Instytutu Fizyki PAN w Warszawie

Czytaj więcej...
04-11-20, Wednesday 13:15
platforma Zoom

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Coherent dynamics on the Jaynes-Cummings ladder resolved in four-wave mixing spectroscopy

Daniel Groll
Institut für Festkörpertheorie, University of Münster

Czytaj więcej...
03-11-20, Tuesday 11:15
Microsoft Teams

Seminarium Doktoranckie

In-situ studies of two-dimensional materials interactions with electron beam in transmission electron microscope

mgr Anna Siudzińska

Czytaj więcej...
03-11-20, Tuesday 09:30
Microsoft Teams

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego i WSD IPAN

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 1
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 1)

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
28-10-20, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Intriguing world of 5f electrons: a case of UT2Si2 phases

dr Maria Szlawska
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN

Czytaj więcej...
27-10-20, Tuesday 13:30
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Rola hierarchicznej budowy mikrocząstek Ce0.9REE0.1O1.95 o morfologii gwiazd w aktywności katalitycznej w procesach utleniania.

mgr Piotr Woźniak
Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy INTiBS PAN

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30