Wydarzenia


22-01-20, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetocaloric effect of Heusler alloys in high magnetic fields

dr Yurii Koshkidko
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

21-01-20, wtorek 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Excited state absorption based luminescent temperature sensing and imaging using Eu3+ doped nanocrystals

mgr Karolina Trejgis

20-01-20, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Topological non-Hermitian origin of surface electromagnetic and acoustic waves

prof. Konstantin Y. Bliokh
Theoretical Quantum Physics Laboratory, RIKEN Cluster for Pioneering Research, Wako, Saitama, Japonia

17-01-20, piątek 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Optymalizacja funkcji fotosyntetycznych centrów reakcyjnych poprzez sprzężenie z plazmonowo aktywnymi nanostrukturami metalicznymi

Dr Marcin Szalkowski

15-01-20, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Topological states of matter in superconducting heterostructures

prof. dr hab. Tadeusz Domański
Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14-01-20, wtorek 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Modyfikacje otoczek kapsułek żelatynowych miękkich, w celu poprawy ich właściwości funkcjonalnych

mgr Bartosz Solarski

10-01-20, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Physical mathematics, string theory, and knots-quivers correspondence

prof. Piotr Sułkowski
Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
08-01-20, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Correlation between enhancement of superconducting state properties and crystallinity degradation in superconducting selenides

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

08-01-20, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Hole spin-flip transitions in a self-assembled quantum dot

Mateusz Krzykowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

19-12-19, czwartek 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Zjawiska transportowe w układach ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych

mgr inż. Barbara Grygiel

Czytaj więcej...
17-12-19, wtorek 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synthesis, Optimization and Luminescent properties of Ba2MgWO6:Eu3+ prepared by co-precipitation method

T.H.Q. Vu

16-12-19, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nagroda Nobla z fizyki 2019

dr hab. Agnieszka Pollo, prof. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

13-12-19, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New perspectives on our place in the universe

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz
IA UWr

Czytaj więcej...
13-12-19, piątek 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Osobliwość formowania jonów Cr4+ w ceramikach Cr4+:YAG

mgr Mykhailo Chaika

11-12-19, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Peculiar magnetic susceptibility and phase transitions in LiNiPO4

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Czytaj więcej...
11-12-19, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

O poszukiwaniu nietoksycznych kropek kwantowych albo o konsekwencjach całkowicie wypełnionej powłoki d

dr hab. Łukasz Kłopotowski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

10-12-19, wtorek 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Structural and electrical characterization of wide-band semiconductor compounds based on gallium nitride

mgr Dominika Majchrzak

09-12-19, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Prawdziwe i syntetyczne pole magnetyczne działające na spin polarytonów ekscytonowych i ich kondensatów

dr hab. Barbara Piętka, prof. UW
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

06-12-19, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external field

mgr Łukasz Juchnowski
IFT UWr

Czytaj więcej...
04-12-19, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetism of multiferroic materials seen by Mossbauer spectroscopy

prof. dr hab. Elżbieta Jartych
Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30