Wydarzenia


07-10-20, środa 13:30
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Transport Measurement in HgTe/(Hg,Cd)Te 2D Topological Insulator

dr Magdalena Majewicz
Oddział Badań Magnetyków

Czytaj więcej...
05-10-20, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

prof. Marek Stankiewicz
Dyrektor Centrum SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński

Czytaj więcej...
23-09-20, środa 11:00
Microsoft Teams

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przemiany fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

Czytaj więcej...
10-09-20, czwartek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

 

mgr Adam Olejniczak

Czytaj więcej...
08-09-20, wtorek 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

 
 
 

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Czytaj więcej...
16-07-20, czwartek 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Czytaj więcej...
03-07-20, piątek 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Pauliny Sobierajskiej

Czytaj więcej...
03-07-20, piątek 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Paulina Sobierajska

Czytaj więcej...
23-06-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Wpływ anionu i podstawnika na strukturę i właściwości spektroskopowe soli pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

Czytaj więcej...
16-06-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Thermodynamic and transport properties of the Falicov-Kimball model within DMFT formalism

mgr Jakub Krawczyk

Czytaj więcej...
09-06-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Thermoelectric properties of f-electron half-Heusler phases

mgr Kamil Ciesielski

Czytaj więcej...
02-06-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Implementacja metody EBIC w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (Implementation of EBIC method in transmission electron microscopy)

mgr Krzysztof Placek

Czytaj więcej...
26-05-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

Czytaj więcej...
19-05-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą ultraprecyzyjnej depozycji (UPD) w mikroelektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

Czytaj więcej...
12-05-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

DFT investigation of magnetic states and electronic properties of Sr4V2O6Fe2As2

mgr Thi Ly Mai

Czytaj więcej...
05-05-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Försterowski rezonansowy transfer energii (FRET) – podstawy fizyczne i zastosowania

mgr Agata Kotulska

Czytaj więcej...
28-04-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Fe3+ as a temperature sensor in luminescent nanothermometry.

mgr Karolina Knieć

Czytaj więcej...
21-04-20, wtorek 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Regulacja szybkości uwalniania substancji czynnej z użyciem nośników o różnej porowatości

mgr Łukasz Harłukowicz

Czytaj więcej...
16-03-20, poniedziałek 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza i charakterystyka materiałów o strukturze apatytu jako katalizatorów parowego reformingu alkoholi

mgr Justyna Dobosz
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
13-03-20, piątek 12:00
sala VIII/6 Odwołane

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

O synergizmie prazeodymu i ceru, nowy koncept wzmacniania emisji w zakresie pomarańczowo-czerwonym

dr hab. Piotr Solarz

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30