Wydarzenia


03-06-19, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Giant interaction effects of Rydberg excitons in cuprous oxide

prof. Manfred Bayer
Experimentelle Physik 2, Fakultaet Physik, TU Dortmund, Germany

30-05-19, czwartek 13:30
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Fluoride nano-materials for white light emitting diodes applications

Dr Hoang-Duy Nguyen

29-05-19, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Ab intitio study of electronic structure properties of CaAFe4As4 (A = K, Rb and Cs) superconductors

mgr Thi Ly Mai

Czytaj więcej...
27-05-19, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Room temperature quantum spin Hall effect

prof. Ronny Thomale
Institute of Theoretical Physics, Julius Maximilian University of Würzburg, Germany

Czytaj więcej...
24-05-19, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Exploring phases of dense matter with astrophysics of compact stars

prof. dr hab. Armen Sedrakian
IFT UWr

Czytaj więcej...
23-05-19, czwartek 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Muon spectroscopy: Sauron's eye for magnetism

dr Debarchan Das

Czytaj więcej...
22-05-19, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Relaksacja fononowa elektronów w układzie studni i kropki kwantowej

Adam Mielnik-Pyszczorski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

21-05-19, wtorek 12:30
sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Zbadanie zjawiska anty-stokesowskiej szerokopasmowej białej emisji w nanorozmiarowych dikrzemianach domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Robert Tomala

Czytaj więcej...
21-05-19, wtorek 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

In situ studies of two-dimensional materials interactions with electron beam in transmission electron microscope

mgr Anna Siudzińska

21-05-19, wtorek 11:00
sala 409a, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Unusual Temperature Dependence of Pseudogap and Thermoelectric power in HoBa2Cu3O7-δ; Possible observation of the Fermi arc behavior

prof. Andrei Solovjov
B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkov, Ukraine

20-05-19, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wiry optyczne i ich zastosowania

dr hab. Jan Masajada
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
16-05-19, czwartek 13:30
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Bidirectional spectral conversion by SrF2: Pr3+, Yb3+ nanoparticles

mgr Karina Grzeszkiewicz

15-05-19, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Rogue waves and instabilities in optics and oceanography

prof. Frédéric Dias
University College Dublin

14-05-19, wtorek 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Impact of crystal and molecular structure on non-linear properties of compounds with guanidinium group

mgr Piotr Rejnhardt

13-05-19, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Field Effect Transistors Based Terahertz Detectors: History, State of the Art and Future Directions

prof. Wojciech Knap
International Research Agenda CENTERA, Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Laboratoire Charles Coulomb University of Montpellier and CNRS, France

Czytaj więcej...
10-05-19, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

A fresh look at the gauge coupling unification and proton decay

dr Kazuki Sakurai
UW

Czytaj więcej...
08-05-19, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Structural Diversity and Interesting Physical Properties of the Compounds in the RE2TX3 Family

Sebastian Peter
Centrum Zaawansowanych Badań Naukowych im. Jawaharlala Nehru w Bengaluru w Indiach

Czytaj więcej...
08-05-19, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Kryształy warstwowe w ciśnieniu hydrostatycznym i polu magnetycznym - badania ab initio

Tomasz Woźniak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

07-05-19, wtorek 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Struktura elektronowa półprzewodników – badania przy zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości oraz metod uczenia maszynowego

mgr Matylda Repa

06-05-19, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Natura kompleksów ekscytonowych i dynamika sieci w dwuwymiarowych kryształach dichalkogenków metali przejściowych

dr inż. Joanna Jadczak
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30