Wydarzenia


02-10-19, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Magnetism of the low-dimensional orbital-selective Mott insulators

dr Jacek Herbrych
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

10-09-19, wtorek 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Badania oddziaływania katalizatora Au/Ce1-xEuxO2-y z tlenkiem węgla (II) metodami in-situ DRIFTS oraz NAP-XPS

Oleksii Bezkrovnyi

27-06-19, czwartek 13:30
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem oraz stabilność wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

26-06-19, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Antiferromagnetic ordering in R3Ni2In4 (R = Tb-Tm)

dr hab. Stanisław Baran
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Czytaj więcej...
25-06-19, wtorek 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Al2O3, TiO2 oraz szkło potasowe jako nośniki dla bimetalicznych cząstek Ru-Re do katalitycznego utleniania sadzy

Sebastian Zieliński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

25-06-19, wtorek 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Quantum glass of interacting bosons with off-diagonal disorder

mgr Anna Piekarska

19-06-19, środa 14:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

From powders to transparent ceramics: control of ceramic processes

prof. Rémy Boulesteix
University of Limoges

18-06-19, wtorek 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Hybrydyzacja w wieloorbitalnym modelu Hubbarda zastosowanym do opisu pierścieni magnetycznych

mgr Jacek Matysiak

14-06-19, piątek 10:00
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wręczenie Nagród Dyrektora INTiBS PAN

13-06-19, czwartek 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Spectroscopic properties of M3Sc(BO3)3, Ba2M(BO3)2, M2ScLi(B2O5)2 (M = Ba, Sr, Ca, Mg) and Ln MgB5O10 (Ln = La, Y) borates doped with Eu3+, Eu2+, Ce3+ and Cr3+ ions

mgr inż. Bartosz Bondzior

Czytaj więcej...
12-06-19, środa 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

How to calculate the thermal conductivity for themetallic rare-earth systems with well localized 4f shells?

mgr Aleksandra Szukiel Peisert

12-06-19, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spectral Function of the Holstein Polaron at Finite Temperature

prof. dr. Janez Bonča
J. Stefan Institute & Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Słowenia

Czytaj więcej...
12-06-19, środa 12:30
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Transport ciepła w polimorficznych fazach kryształów molekularnych z długozasięgowym uporządkowaniem

mgr inż. Daria Szewczyk

Czytaj więcej...
11-06-19, wtorek 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Perspektywy wykorzystania sieci metaliczno-organicznych MOF oraz ich kompozytów w katalizie

dr Adam Augustyniak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

11-06-19, wtorek 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

07-06-19, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Novel critical behaviour: the statistical mechanics of bird swarms

prof. Helmut Satz
Univ. Bielefeld

Czytaj więcej...
06-06-19, czwartek 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Anisotropic low-temperature thermodynamic and magnetotransport properties of single-crystalline UCoSi2

dr hab. Daniel Gnida

Czytaj więcej...
06-06-19, czwartek 13:30
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Pomiary sprawności konwersji światła na ciepło w nanomateriałach

mgr Agnieszka Paściak

05-06-19, środa 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Impact of exciton-impurity correlations on the physics of diluted magnetic semiconductors

Florian Ungar
Theoretical Physics III, University of Bayreuth

04-06-19, wtorek 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Development of graphene coating technology for biomedical alloys and polymers

mgr Marta Markowska

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30