Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


19-12-19, Thursday 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Zjawiska transportowe w układach ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych

mgr inż. Barbara Grygiel

Czytaj więcej...
17-12-19, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synthesis, Optimization and Luminescent properties of Ba2MgWO6:Eu3+ prepared by co-precipitation method

T.H.Q. Vu

16-12-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nagroda Nobla z fizyki 2019

dr hab. Agnieszka Pollo, prof. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

13-12-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New perspectives on our place in the universe

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz
IA UWr

Czytaj więcej...
13-12-19, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Osobliwość formowania jonów Cr4+ w ceramikach Cr4+:YAG

mgr Mykhailo Chaika

11-12-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Peculiar magnetic susceptibility and phase transitions in LiNiPO4

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Czytaj więcej...
11-12-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

O poszukiwaniu nietoksycznych kropek kwantowych albo o konsekwencjach całkowicie wypełnionej powłoki d

dr hab. Łukasz Kłopotowski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

10-12-19, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Structural and electrical characterization of wide-band semiconductor compounds based on gallium nitride

mgr Dominika Majchrzak

09-12-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Prawdziwe i syntetyczne pole magnetyczne działające na spin polarytonów ekscytonowych i ich kondensatów

dr hab. Barbara Piętka, prof. UW
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

06-12-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external field

mgr Łukasz Juchnowski
IFT UWr

Czytaj więcej...
04-12-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetism of multiferroic materials seen by Mossbauer spectroscopy

prof. dr hab. Elżbieta Jartych
Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej

04-12-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Od dyfuzji przez membrany do kroków losowych

dr Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Czytaj więcej...
03-12-19, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synthesis, cytotoxicity assessment and optical properties characterization of colloidal GdPO4: Mn2+,Eu3+ for high sensitivity luminescent nanothermometers operating in the physiological temperature range

mgr Kamila Maciejewska

02-12-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Teoria kontrolowanego transferu spinu elektronu przez łańcuch krzemowych kropek kwantowych

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

29-11-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Why and how should we test (theory of) gravity on cosmological scales

dr hab. Wojciech Hellwing
CFT PAN

Czytaj więcej...
29-11-19, Friday 11:00
sala Audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Influence of structure on the fluctuations in fundamental absorption edge in (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

Dr Konstantin Shportko

27-11-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spinowo-zależne masy kwazicząstek w układach skorelowanych fermionów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ

Czytaj więcej...
25-11-19, Monday 11:05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ultrafast dynamics in atomically thin semiconductors

Prof. Andreas Knorr
Institute of Solid State Physics, Technical University of Berlin, Germany

22-11-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The handful of new insights regarding algebra enlargements and spacetime with a gravitational analog of the magnetic monopole

dr Remigiusz Durka
IFT UWr

Czytaj więcej...
20-11-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Impact of chemical disorder on energy conversion in solids (thermoelectrics, magnetocalorics, ion-batteries) in view of ab inito calculations

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30