Events


Tomorrow
21-10-26, 13:00
Microsoft Teams

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Confinement of metal nanoparticles on doped carbon materials – a strategy to transform waste into high valuable chemicals

Dr Rafael de Lima Oliveira

Read more...
Tomorrow
21-10-26, 11:15
MS Teams

PhD Seminar

Zbadanie zjawiska laserowo stymulowanej emisji w materiałach Y3Al5O12 domieszkowanych jonami chromu oraz iterbu

Mgr Mykhailo Chaika

Read more...
Today
21-10-25, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nanokompozyt PbTe/CdTe hodowany metodą MBE jako kandydat na wysoko-temperaturowe detektory podczerwieni

prof. Grzegorz Karczewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Today
21-10-25, 09:45
Sali VII W (B4), UPWr

Lecture at the University of Life Sciences in Wrocław

Repair of CNS Injuries by Transplantation of Olfactory Ensheathing Cells

prof. Ying Li
University College London Institute of Neurology

Read more...
21-10-11, 15:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Thermoelectric properties of rare-earth bearing half-Heusler phases

mgr inż. Kamil Ciesielski

Read more...
21-10-05, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synthesis and analysis of the temperature influence on excited state absorption process in phosphors doped with Tb3+ and Pr3+ ions for applications in luminescence thermometry

mgr inż. Joanna Stefańska

Read more...
21-09-24, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synthesis and investigation of spectroscopic properties of nanocrystalline phosphors doped with vanadium – V3+, V4+, V5+ ions and iron Fe3+ ions for applications in luminescent thermometry

mgr Karolina Knieć

Read more...
21-09-20, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

The investigation of influence of crystal field strength on relative sensitivity of Cr3+ doped nanocrystalline luminescent thermometers

mgr Karolina Elżbieciak-Piecka

Read more...
20-12-17, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Od Kopernika do Czochralskiego

dr Paweł Tomaszewski
Oddział Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN we Wrocławiu

Read more...
20-12-17, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Read more...
20-12-16, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Tailoring the magnetic anisotropy in epitaxial ferromagnetic and antiferromagnetic films and multilayers

dr hab. Michał Ślęzak, prof. AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Read more...
20-12-16, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

A measure of qubit environment entanglement for pure dephasing evolutions

dr hab. Katarzyna Roszak
Department of Theoretical Physics

Read more...
20-12-14, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

New twists for nanoquakes on a chip – Emerging applications of surface acoustic waves to probe and control quantum nanosystems

Prof. Hubert Krenner
Institute of Physics, University of Augsburg, Germany

Read more...
20-12-10, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

SARS-CoV2 i COVID-19 – czy mamy szansę na powrót do "normalności"?

dr Paweł Zmora
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Read more...
20-12-09, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Realization of the nontrivial topological phase in low dimensional structures

dr hab. Andrzej Ptok, prof. IFJ PAN
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Read more...
20-12-09, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems

dr hab. Tomasz Sowinski
Institute of Physics, Polish Academy of Sciences

Read more...
20-12-08, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Nowe stopy metali do produkcji stentów naczyniowych - dotychczasowe wyniki badań
New metal alloys for the production of vascular stents - research results so far

mgr inż. Piotr Frydrysiak

Read more...
20-12-08, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Synchrotron methods, part 1
Metody synchrotronowe, część 1

dr Edyta Piskorska-Hommel

Read more...
20-12-07, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Majorana modes and topological superconductivity in a chain of magnetic atoms

prof. Maciej Maśka
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
20-12-03, 12:00
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30