Events


Tomorrow
21-01-26, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Zbadanie wpływu stosowanych reakcji chemicznych i metod fizycznych w próbach maskowania smaku substancji aktywnych farmaceutycznie w stałych doustnych postaciach leku do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym
Investigation of the influence of chemical reactions and physical methods used in attempts to mask the taste of pharmaceutically active substances in solid oral dosage forms for use in the pharmaceutical industry

mgr Iwona Tomza

Read more...
Tomorrow
21-01-26, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Electron microscopy, part 3

prof. dr hab. Leszek Kępiński

Read more...
Today
21-01-25, 11:05
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

The super-Arrhenius temperature dependence of structural relaxation times or viscosity in glass-forming liquids and polymer melts relative contributions of thermal energy and molecular packing

prof. Marian Paluch
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Read more...
21-01-20, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

The mystery of CeRhIn5 in high magnetic field

dr hab. Ilya Sheikin
Narodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych (LNCMI) w Grenoble we Francji

Read more...
21-01-20, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Nonequilibrium Skyrmion Dynamics

dr Christina Psaroudaki
Department of Physics, University of Basel

Read more...
21-01-19, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Nanohydroksyapatyt jako nośnik leków trudno rozpuszczalnych
Nanohydroxyapatite as a carrier for sparingly soluble drugs

mgr Łukasz Grosman

Read more...
21-01-19, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Electron microscopy, part 2

prof. dr hab. Leszek Kępiński

Read more...
21-01-18, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Kryształy czasowe i inżynieria czasu

prof. Krzysztof Sacha
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Read more...
21-01-14, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

W przededniu rewolucji topotronicznej

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN we Wrocławiu

Read more...
21-01-13, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Dynamical quantum phase transitions in superconducting nanostructures

prof. Tadeusz Domański
Institute of Physics, M. Curie-Sklodowska University

Read more...
21-01-13, 12:00
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Scientific results and their presentation – quality, beauty and integrity

dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. INTiBS PAN

Read more...
21-01-12, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Seminarium odwołane

mgr Iwona Tomza

Read more...
21-01-12, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Electron microscopy, part 1

prof. dr hab. Leszek Kępiński

Read more...
21-01-11, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Satelitarna komunikacja kwantowa

dr Piotr Kolenderski
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Read more...
21-01-07, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Read more...
20-12-17, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Od Kopernika do Czochralskiego

dr Paweł Tomaszewski
Oddział Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN we Wrocławiu

Read more...
20-12-17, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Read more...
20-12-16, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Tailoring the magnetic anisotropy in epitaxial ferromagnetic and antiferromagnetic films and multilayers

dr hab. Michał Ślęzak, prof. AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Read more...
20-12-16, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

A measure of qubit environment entanglement for pure dephasing evolutions

dr hab. Katarzyna Roszak
Department of Theoretical Physics

Read more...
20-12-14, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

New twists for nanoquakes on a chip – Emerging applications of surface acoustic waves to probe and control quantum nanosystems

Prof. Hubert Krenner
Institute of Physics, University of Augsburg, Germany

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30