Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


23-10-05, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Zależności fazowe w obszarze subsolidusowym trójskładnikowego układu tlenków CaO–Nd2O3–Nb2O5 i właściwości fizykochemiczne faz

Mgr inż. Bożena Pilarek

Read more...
23-09-14, 10:30
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Workshop on Optical nanostructures for bioimaging experiments and modeling

Read more...
23-08-23, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Characteristic Electronic States of Eu-based Compounds

Prof. Yoshichika Onuki
RIKEN and Tokyo Metropolitan University, Japan

Read more...
23-07-13, 14:30
Microsoft Teams

Seminar of the Division of Biomedical Physicochemistry

Regenerate tissues one at a time

Dr Yadong Wang, Professor of Heart Assist Technology
Meinig School of Biomedical Engineering, Cornell University

Read more...
23-06-30, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Analiza wpływu defektów punktowych na widmo spektroskopowe nanopłytek CdSe poprzez obliczenia ab initio

mgr Piotr Żemojtel
INTiBS PAN

23-06-22, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Wyznaczenie struktury lokalnej oraz elektronowej materiałów funkcjonalnych za pomocą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej

Dr inż. Edyta Piskorska-Hommel
INTiBS PAN

Read more...
23-06-22, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Mechanizmy procesów luminescencji zachodzących w wybranych nieorganicznych i hybrydowych perowskitach

Dagmara Stefańska
INTiBS PAN

Read more...
23-06-19, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Valley splitting signatures in van der Waals heterostructures: effective g-factors and proximity exchange

Dr. Paulo E. Faria Junior
University of Regensburg, Germany

23-06-12, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Stimulated emission as a tool for studies of biological materials

dr hab. Piotr Fita, prof. UW
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

23-06-07, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetic properties of actinide oxides

dr Eric Colineau
Zjednoczone Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w Karlsruhe w Niemczech

Read more...
23-06-07, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Preparation and investigation of spectroscopic properties of YXZO4, where X and Z – P 5+, V5+, As5+, doped with rare-earth ions and co-doped with s2 type ions

mgr inż. Marta Kardach
INTiBS PAN

Read more...
23-06-02, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Punktowe źródła światła wzbudzane laserem oparte na piance grafenowej

dr inż. Mateusz Oleszko

23-05-31, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Low-frequency quantum oscillations in LaRhIn5: Dirac point or a nodal line?

dr Yuriy Sharlai
Fizyko-Techniczny Instytut Niskich Temperatur im. B. Verkina Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Charkowie

Read more...
23-05-17, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Linear and nonlinear spin-orbit driven transport phenomena in graphene-based van-der-Waals structures and topological insulators

dr hab. Anna Dyrdał, prof. UAM
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Read more...
23-05-16, 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Cerium oxide nanoparticles confined in doped mesoporous carbons: a strategy to produce efficient catalysts for the imine synthesis

Dr Rafael de Lima Oliveira
OChNiK INTiBS PAN

23-05-11, 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

The role of the architecture of Ce1-xREExO2-x/2 and Au/Ce1-xREExO2-x/2 (REE- rare-earth element) hierarchical materials in catalytic oxidation of C, CO and C3H8

mgr Piotr Woźniak
INTiBS PAN

Read more...
23-05-11, 10:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Fazy szkliste w układach oddziałujących bozonów z nieporządkiem

mgr Anna Piekarska
INTiBS PAN

Read more...
23-05-09, 14:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Synteza i charakterystyka strukturalna cienkich filmów modelowego katalizatora CoOx oraz jego potencjalne zastosowanie w elektro-utlenianiu glikolu etylenowego

Mgr Konrad Dyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Badań Strukturalnych INTiBS PAN

23-04-28, 11:00
Microsoft Teams

Seminar of the Division of Biomedical Physicochemistry

A brighter future for silver sulfide nanocrystals in fluorescence imaging and thermal sensing

Dr Riccardo Marin
Universidad Autónoma de Madrid

Read more...
23-04-26, 12:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Korelacje elektronowe w wiązaniu chemicznym na prostych przykładach: Ścisłe rozwiązanie modelu Heitlera – Londona molekuły H2 i co z tego wynika

prof. dr hab. Józef Spałek
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30