Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


Today
24-03-04, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Quantum Dots - Nobel Prize 2023

prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
24-03-01, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Zjawiska cięcia kwantowego oraz konwersji energii w górę zachodzące dla LiNaY2F8 domieszkowanego jonami Pr3+

mgr Patrycja Zdeb
Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN

24-02-28, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Unusual band order and associated band topology in half-Heusler compound TmPdSb

dr Shovan Dan
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Read more...
24-01-16, 10:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Otrzymywanie oraz badanie kompozytów na bazie nanokrystalicznych apatytów domieszkowanych biologicznie aktywnymi jonami przeznaczonych do wypełnień ubytków tkankowych oraz regeneracji tkanek

mgr Nicole Nowak
INTiBS PAN

Read more...
23-12-15, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Kropki węglowe: synteza, właściwości, zastosowanie

dr Robert Tomala
OSO, INTiBS PAN

23-12-12, 14:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Oznaczenie struktury i lokalnego uporządkowania w oparciu o analizę rozpraszania dyfuzyjnego promieniowania rentgenowskiego

dr Dorota Kowalska
OBS, INTiBS PAN

23-12-07, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni
Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej

Read more...
23-11-30, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Właściwości spektroskopowe glinianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami lantanowców oraz metali przejściowych

dr Karol Lemański
INTiBS PAN

Read more...
23-11-29, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Lattice dynamics, thermal expansion, magnetism, phase stability, and electron correlations in actinides

Prof. Dominik Legut
VSB Technical University of Ostrava in Czech Republic

Read more...
23-11-24, 12:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Composition-Temperature Phase Diagram of Iron-Based Superconductors Tuned by Disorder

prof. Marcin Konczykowski
Paryski Instytut Politechniczny w Palaiseau we Francji

Read more...
23-11-24, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Discrete and continuous upconversion emissions in oxides doped with lanthanide ions

Talita Ramos

23-11-22, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Giant anomalous Hall conductivity in the antiferromagnet EuSnP

dr Karan Singh
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Read more...
23-11-17, 09:00
Microsoft Teams

Seminar of the Division of Biomedical Physicochemistry

Characterization and applications of lanthanide upconversion luminescence kinetics

Dr. Haichun Liu
KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Read more...
23-11-16, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Analiza promienistych oraz niepromienistych procesów zachodzących w nano- i mikrokrystalicznych nieorganicznych związkach o strukturze perowskitu

dr Mariusz Stefański
INTiBS PAN

Read more...
23-11-15, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

In search of new superconductive high entropy alloys (HEA)

mgr Piotr Sobota
Uniwersytet Wrocławski; OBM INTiBS PAN

Read more...
23-11-14, 14:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Dyfrakcja rentgenowska monokryształów w warunkach wysokiego ciśnienia – stanowisko, pomiar, analiza danych

dr hab. Marek Daszkiewicz
Oddział Badań Strukturalnych INTiBS PAN

23-11-13, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Photothermal characterisation of optoelectronic materials: from fundamental properties to applications

dr Szymon J. Zelewski
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Optoelectronics Group, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK

Read more...
23-11-10, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Thermal metrology for meteorology and climate: research and studies, international projects and activities, institutions

dr Andrea Merlone
Narodowy Instytut Badań Metrologicznych w Torino we Włoszech

23-11-09, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej: mit czy realna perspektywa?

prof. dr hab. Krzysztof Rogacki
INTiBS PAN

Read more...
23-11-08, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Investigation of Transport and Magnetic Properties of Intermetallic Heusler-related Compositions

dr Snehashish Chatterjee
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30