Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www_intibs/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


21-07-22, 11:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Wpływ struktury krystalicznej na właściwości fizykochemiczne M-heksaferrytu oraz wybranych polimerów koordynacyjnych – potencjalnych materiałów multiferroicznych

mgr Katarzyna Pasińska

Read more...
21-06-29, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Badania właściwości mechanicznych stentów naczyniowych po pełnym procesie technologicznym zmodyfikowanym o proces naniesienia grafenu (CVD) oraz analiza ich powierzchni z wykorzystaniem rentgenowskiej spektrometrii fotoelektronów (XPS)

mgr inż. Łukasz Wasyluk

Read more...
21-06-21, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Quantum dots for quantum network applications

Dr. Tobias Huber
Julius Maximilian University of Würzburg, Germany

Read more...
21-06-18, 11:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Wpływ anionu i podstawnika na strukturę i właściwości spektroskopowe soli pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

Read more...
21-06-16, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Thermoelectric performance and peculiarities of structural disorder in rare-earth bearing half-Heusler phases

mgr Kamil Ciesielski
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN we Wrocławiu (oraz z Colorado School of Mines)

Read more...
21-06-16, 12:00
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Experimental methods in optical spectroscopy

dr hab. Piotr Solarz
Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN

Read more...
21-06-15, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Zbadanie wpływu składu i architektury chemicznej domieszkowanych jonami lantanowców nanorozmiarowych luminoforów typu rdzeń-płaszcz na efektywność rezonansowego niepromienistego transferu energii FRET do organicznego akceptora energii

mgr Agata Kotulska

Read more...
21-06-10, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Czy zdołamy zahamować globalne ocieplenie?

prof. dr hab. Kazimierz Różański
Wydział Fizyki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Read more...
21-06-09, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Searching for Lifshitz point in UPd2Si2

dr Maria Szlawska
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN we Wrocławiu

Read more...
21-06-08, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Implementacja metody EBIC w elektronowym mikroskopie transmisyjnym (Implementation of EBIC method in transmission electron microscopy)

mgr inż. Krzysztof Placek

Read more...
21-06-07, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Szum kwantowy w nanostrukturach: Interferencja i korelacje elektronów

prof. Bogdan Bułka
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Read more...
21-06-02, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Implementation of the angle-dependent magnetostriction measurements in the Laboratory of Low Temperature Physics

dr Łukasz Bochenek
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN we Wrocławiu

Read more...
21-06-01, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Epitaxy and characterisation of compounds of wide bandgap semiconductors based on gallium nitride

mgr Karolina Moszak

Read more...
21-05-31, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Magnonika – od fal spinowych do kryształów czasowo przestrzennych

prof. Maciej Krawczyk
Instytut Spintroniki i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Read more...
21-05-27, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Wielkoskalowe charakterystyki światowego rynku kryptowalut

prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej

Read more...
21-05-26, 12:00
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Computational materials science based on DFT calculations, part 2

dr hab. Maciej Winiarski
Oddział Teorii Fazy Skondensowanej, INTiBS PAN

Read more...
21-05-25, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą precyzyjnej depozycji w mikroelektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

Read more...
21-05-24, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Od własności nanocząstki do urządzenia, czyli nanofotonika w badaniach podstawowych i stosowanych

dr hab. Tomasz Antosiewicz
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
21-05-19, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Basic  Research Techniques on Actinides Materials at JRC-KA

dr Jean Christophe Griveau
Aktynowcowa Jednostka Badawcza Zjednoczonego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Actinide Research Unit JRC EC) w Karlsruhe w Niemczech

Read more...
21-05-19, 12:00
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Computational materials science based on DFT calculations

dr hab. Maciej Winiarski
Oddział Teorii Fazy Skondensowanej, INTiBS PAN

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30