Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www_intibs/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


28-02-18, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Superstatystyczne równanie Langevina

Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Czytaj więcej...
27-02-18, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nanokrystality Сe1-xEuxO2-y o kontrolowanym kształcie jako aktywny nośnik katalityczny dla nanocząstek złota

mgr Oleksii Bezkrovnyi

26-02-18, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczne wlaściwości półprzewodnikowych nano-materiałów i nano-urządzeń

dr Tomasz Ochalski
Centre for Advanced Photonics and Process Analysis, Cork Institute of Technology and Tyndall National Institute, Lee Maltings, Cork, Ireland

Czytaj więcej...
23-02-18, Friday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Rola przejść nadczułych emisji jonów Eu3+ w badaniu zmian struktury roztworów stałych BaMBO (M = Mg1-xCax) i MScBO (M = Ba1-xSrx)

mgr. Bartosz Bondzior

21-02-18, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Planar Hall effect and chiral anomaly in half-Heusler compound DyPdBi

dr Orest Pavlosiuk

21-02-18, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Własności sprężyste strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy

Paweł Pigłowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Czytaj więcej...
20-02-18, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa otrzymane w ramach formalizmu DMFT

mgr Jakub Krawczyk

19-02-18, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza

prof. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
16-02-18, Friday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wpływ stężenia jonów wanadu na właściwości spektroskopowe nanokrystalicznego termometru lumi`nescencyjnego bazującegona emisji YAG:V3+,V5+ i YAG: V, Ln3+ (Ln3+=Eu3+, Dy3+, Nd3+)

dr hab. Łukasz Marciniak

15-02-18, Thursday 13:30
sala II/409a

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Nernst effect and thermopower in the presence of Berry curvature in topological Weyl semimetals

prof. dr hab. Tomasz Cichorek

Czytaj więcej...
13-02-18, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Fazy Heuslera oparte o lantanowce. Monokryształy i ich właściwości.

mgr Maja Kleinert

07-02-18, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Superconductivity in ThIrSi3 and ThRhSi3

mgr Krzysztof Domieracki

06-02-18, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Badania ciśnieniowe nanokrystalitów CeO2 – zaskakujące modele

dr Paweł Tomaszewski

01-02-18, Thursday 10:00
sala Rady Naukowej

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

TransFerr - Projekt MSCA-RISE nr 778070: Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties

TransFerr kick-off meeting

Czytaj więcej...
31-01-18, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Strategies of ab initio calculations for superconductors

dr inż. Bartłomiej Wiendlocha
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

30-01-18, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Własności termoelektryczne f-elektronowych faz Heuslera – synteza i pierwsze pomiary

mgr Kamil Ciesielski

26-01-18, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala DSF

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Multiscale correlations in narrative texts

prof. dr hab. Stanisław Drożdż
IFJ PAN

Czytaj więcej...
24-01-18, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetocaloric effect in intermetallics - basics and physical applications

prof. Tomasz Toliński
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

24-01-18, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Dyfuzja ekscytonu w zespole kropek kwantowych

Karol Kawa
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

24-01-18, Wednesday 12:00
sala audytoryjna

Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

Przyszłość aplikacyjna grafenu

dr inż. Włodzimierz Strupiński
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30