Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


20-02-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Optical and electronic properties of non-uniformly shaped quantum dashes

Piotr Kaczmarkiewicz
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

20-02-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Struktura krystaliczna oraz badania kalorymetryczne, spektroskopowe i teoretyczne niecentrosymetrycznego kompleksu guanidyny z kwasem akrylowym

mgr inż. Damian Dudzic

12-02-13, Tuesday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Experimental observation of Aharonov-Bohm conductance steps in bismuth nanowires

prof. Tito E. Huber
Howard University, Washington, USA

Czytaj więcej...
07-02-13, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Nanomateriały dla energii

prof. dr hab. Igor Kosacki
Shell Innovation, Research & Development, Houston, TX

Czytaj więcej...
05-02-13, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych. Podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowania

mgr Oksana Mendiuk

30-01-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie charakterystyk luminescencyjnych rodaminy 6G w matrycach SiO2 i TiO2

mgr Katarzyna Lenczewska

23-01-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

The Selected Frequency Conversion Processes in Structured Optical Fibers

dr inż. Karol Tarnowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

23-01-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zastosowanie impulsów femtosekundowych w badaniach spektroskopowych krystalicznych układów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Adam Strzęp

22-01-13, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie wysokorozdzielczej analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej

dr Mauro Porcu
FEI Company, Eindhoven, Holandia

22-01-13, Tuesday 10:15
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Analiza smug rozpraszania dyfuzyjnego tris(bicyklo[2.1.1]hekseno)benzenu przy pomocy programu ZODS

mgr inż. Dorota Komornicka

Czytaj więcej...
21-01-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Biosensory oparte na półprzewodnikowych nanocząsteczkach

prof. Danek Elbaum
Instytut Fizyki, PAN Warszawa

16-01-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

High-temperature superconductivity in the Hubbard model: Gutzwiller Wave Function solution and comparison to experiment

dr Jan Kaczmarczyk
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

14-01-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Faza geometryczna w optyce falowej

dr hab. Piotr Kurzynowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

07-01-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czy możliwe są przejścia fazowe w układach jednowymiarowych?

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. UWr.
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

04-01-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolektywna emisja spontaniczna z podwójnych kropek kwantowych i z zespołów kropek

prof. dr hab. Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30