Wydarzenia


29-11-19, Friday 11:00
sala Audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Influence of structure on the fluctuations in fundamental absorption edge in (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

Dr Konstantin Shportko

27-11-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spinowo-zależne masy kwazicząstek w układach skorelowanych fermionów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ

Czytaj więcej...
25-11-19, Monday 11:05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ultrafast dynamics in atomically thin semiconductors

Prof. Andreas Knorr
Institute of Solid State Physics, Technical University of Berlin, Germany

22-11-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The handful of new insights regarding algebra enlargements and spacetime with a gravitational analog of the magnetic monopole

dr Remigiusz Durka
IFT UWr

Czytaj więcej...
20-11-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Impact of chemical disorder on energy conversion in solids (thermoelectrics, magnetocalorics, ion-batteries) in view of ab inito calculations

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

20-11-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

O strukturze lokalnych pustych obszarów w modelowych polimerach

prof. Antoni Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

19-11-19, Tuesday 11:45
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Optical properties of glass nanomaterials for biological applications

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

18-11-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ekscytony w nowych materiałach półprzewodnikowych

dr inż. Michał Baranowski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-UGA-UPS-INSA, Tuluza, Francja; Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
15-11-19, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Przemiany fazowe w sieciach cyjankowych

Dr Monika Trzebiatowska-Gusowska

13-11-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Czytaj więcej...
08-11-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New International System of Units

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
06-11-19, Wednesday 14:00
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

LSZ reduction for particles with mixing

dr Adrian Lewandowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

Czytaj więcej...
05-11-19, Tuesday 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Metody otrzymywania grafenu

Patrycja Kokot vel Kokocińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

05-11-19, Tuesday 11:45
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Badania strukturalno-morfologicznie zmodyfikowanych nanometrycznych materiałów na bazie apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr Sara Targońska

04-11-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Quasi-interacting, Room temperature Organic Exciton-Polariton Condensates in tailored Landscapes

dr Christian Schneider
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen-Center for Complex Material Systems, University of Würzburg, Germany

Czytaj więcej...
30-10-19, Wednesday 13:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Doped EuFeAs2 – a novel family of magnetic superconductors

dr Michał Babij
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

29-10-19, Tuesday 11:45
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

28-10-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

In-situ HR-TEM observations of 2D materials

dr hab. Alicja Bachmatiuk
Sieć badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław

25-10-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Fractals and Agents in Economics: the case of Bitcoin

dr hab. Paweł Oświęcimka
IFJ PAN Kraków

Czytaj więcej...
24-10-19, Thursday 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M – metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30