O Instytucie

W związku z uzyskaniem przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu środków finansowych w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy", Instytut ogłasza rekrutację na Studium Doktoranckie 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN MIASTO: Wrocław STANOWISKO: post-doc/adiunkt w Oddziale Spektroskopii Optycznej DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia DATA OGŁOSZENIA... 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii NaukMIASTO: WrocławSTANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (doktorant)DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria... 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN MIASTO: Wrocław STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINANAUKOWA: chemia DATA OGŁOSZENIA: 4.06.2018 TERMINSKŁADANIAOFERT: 18.06.2018 LINK DO STRONY 

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30