Szanowni Państwo,

W najbliższy czwartek 12.10.2023 o godzinie 12:00 w Audytorium odbędzie się kolejne Seminarium INTiBS PAN, podczas którego wystąpi dwoje kandydatów do stopnia doktora habilitowanego z naszego Instytutu:

  1. dr inż. Monika Trzebiatowska, która wygłosi referat pt. „Polimery koordynacyjne oparte na ligandach z wiązaniami wielokrotnymi: przejścia fazowe porządek-nieporządek oraz właściwości zależne od temperatury” 
  2. dr inż. Paweł Głuchowski, który wygłosi referat pt. „Opisanie wpływu rodzaju metody syntezy, wielkości krystalitów, stechiometrii matrycy i ciśnienia przyłożonego podczas spiekania na właściwości strukturalne i spektroskopowe nanoproszków i nanoceramik granatów gadolinowo-galowo-glinowych”.

2023.10.12 Trzebiatowska Głuchowski plakat