8 listopada została ogłoszona lista laureatów oraz wyróżnionych doktorantów wrocławskich w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. W tym gronie znalazło się dwoje doktorantów INTiBS PAN:

Wyróżnienie im. Maxa Borna uzyskał pan Dawid Drozdowski z OBM.

Stypendium im. Jana Mozrzymasa otrzymała pani Weronikia Bodylska z OSO.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

O stypendium ubiegać się mogą uczestnicy studiów doktoranckich, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław. W bieżącej edycji Programu, stypendia otrzymało łącznie 24 doktorantek i doktorantów, a komisje stypendialne wyróżniły 22 osoby.

Więcej szczegółów na stronie: STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW PRZYZNANE! (www.wroclaw.pl)

Serdecznie gratuluejmy!