O Instytucie

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii NaukMIASTO: Wrocław STANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (student) DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / 

W związku z uzyskaniem przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu środków finansowych w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy", Instytut ogłasza rekrutację na Studium Doktoranckie 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN MIASTO: Wrocław STANOWISKO: post-doc/adiunkt w Oddziale Spektroskopii Optycznej DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia DATA OGŁOSZENIA... 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk MIASTO: WrocławSTANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (doktorant)DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria... 

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30