Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


23-06-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Wpływ anionu i podstawnika na strukturę i właściwości spektroskopowe soli pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

Czytaj więcej...
16-06-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Thermodynamic and transport properties of the Falicov-Kimball model within DMFT formalism

mgr Jakub Krawczyk

Czytaj więcej...
09-06-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Thermoelectric properties of f-electron half-Heusler phases

mgr Kamil Ciesielski

Czytaj więcej...
02-06-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Implementacja metody EBIC w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (Implementation of EBIC method in transmission electron microscopy)

mgr Krzysztof Placek

Czytaj więcej...
26-05-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

Czytaj więcej...
19-05-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą ultraprecyzyjnej depozycji (UPD) w mikroelektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

Czytaj więcej...
12-05-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

DFT investigation of magnetic states and electronic properties of Sr4V2O6Fe2As2

mgr Thi Ly Mai

Czytaj więcej...
05-05-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Försterowski rezonansowy transfer energii (FRET) – podstawy fizyczne i zastosowania

mgr Agata Kotulska

Czytaj więcej...
28-04-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Fe3+ as a temperature sensor in luminescent nanothermometry.

mgr Karolina Knieć

Czytaj więcej...
21-04-20, Tuesday 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

Seminarium Doktoranckie

Regulacja szybkości uwalniania substancji czynnej z użyciem nośników o różnej porowatości

mgr Łukasz Harłukowicz

Czytaj więcej...
16-03-20, Monday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza i charakterystyka materiałów o strukturze apatytu jako katalizatorów parowego reformingu alkoholi

mgr Justyna Dobosz
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
13-03-20, Friday 12:00
sala VIII/6 Odwołane

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

O synergizmie prazeodymu i ceru, nowy koncept wzmacniania emisji w zakresie pomarańczowo-czerwonym

dr hab. Piotr Solarz

Czytaj więcej...
13-03-20, Friday 10:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przewodnictwo cieplne nanokompozytów powstałych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

mgr Ruslan Nikonkov
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
10-03-20, Tuesday 11:00
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Influence of annealing temperature on Y3Al2Ga3O12:Ce3+,Cr3+,Pr3+ phosphors and ceramic fabrication

mgr Zhengfa Dai

09-03-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Lasery na bazie półprzewodników azotowych, wyzwania i perspektywy

prof. Piotr Perlin
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress", Warszawa

05-03-20, Thursday 11:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Energetyka jądrowa w Polsce? Tak – ale jak?

dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

04-03-20, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Influence of structural disorder on the magnetism of Co-based melt-spun alloys

dr hab. Zbigniew Śniadecki
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

04-03-20, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Classification of SPT data with machine learning methods

prof. Janusz Szwabiński
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

03-03-20, Tuesday 11:00
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

A knowledgeable modeling of thermally dependent processes in Single Band Ratiometric Luminescent Nanothermometers: the KLaP4O12:Tb3+ case study

mgr Joanna Drabik

02-03-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wykorzystanie zjawisk liniowych i nieliniowych do kontrolowania właściwości światła w światłowodach specjalnych

dr inż. Karol Tarnowski
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30