WydarzeniaSeminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

13:30 Tuesday, 22-11-11
sala 6 (bud. VIII)

Podstawy katalizy enzymatycznej

mgr inż. Katarzyna Baranowska


INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30