WydarzeniaSeminarium Doktoranckie

11:00 Thursday, 27-11-14
sala nr 6, bud. VIII

Pomiary przewodnictwa cieplnego półprzewodników azotkowych i złożonych struktur epitaksjalnych

mgr Olena Churiukova


INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30