Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

WydarzeniaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:15 Friday, 23-11-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Modelowanie własności układów silnie skorelowanych bozonów w oparciu o ultrachłodne atomy w sieciach optycznych

dr Tomasz A. Zaleski

INTiBS PAN Wrocław

Układy ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych pozwalają na modelowanie własności ciał stałych w o wiele prostszych układach, których parametry mogą być w dowolny sposób modyfikowane, a także pozbawionych wielu niedoskonałości występujących w rzeczywistych materiałach. Zmiana geometrii sieci i oddziaływań jest możliwa w bardzo dużym zakresie. Jednocześnie układy te zachowują ścisły związek z ciałami stałymi o silnych korelacjach elektronowych (np. nadprzewodniki wysokotemperturowe). Opis własności takich układów jest wyzwaniem fizyki teoretycznej. Zaprezentowana zostanie metoda będąca połączeniem teorii Bogoliubova z podejściem kwantowych rotorów, stanowiąca spójny opis układu silnie oddziałujących bozonów. Umożliwia ona wyznaczenie korelacji przestrzennych pomiędzy atomami w funkcji geometrii sieci optycznej i parametrów modelu. W efekcie pozwala na otrzymanie jednocząstkowej funkcji spektralnej oraz obrazów absorpcyjnych eksperymentów "time-of-flight" oraz porównanie ich z odpowiednimi danymi eksperymentalnymi.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30