Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

WydarzeniaSeminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

12:00 Thursday, 30-11-23
ul. Okólna 2, Audytorium

Właściwości spektroskopowe glinianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami lantanowców oraz metali przejściowych

dr Karol Lemański

INTiBS PAN

Luminofory znajdują wiele zastosowań w życiu codziennym. Przede wszystkim są stosowane w przemyśle oświetleniowym, a także w wielu urządzeniach m.in. w smartfonach, telewizorach oraz do zabezpieczania banknotów i dokumentów. Poszukiwane są nowe materiały luminescencyjne, zwłaszcza takie, dla których stosunkowo łatwo będzie uzyskać oczekiwane parametry oraz takie, które będą w stanie z powodzeniem ulepszyć powszechnie stosowane białe diody LED.

Gliniany i glinokrzemiany są ważnymi materiałami dla badań podstawowych i stosowanych. Charakteryzują się dużą zmiennością składu i różnorodnością strukturalną. Kryształy te są jedną z najbardziej obiecujących grup związków, która wykazuje się wydajną i stabilną luminescencją.

W trakcie wystąpienia, przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące właściwości spektroskopowych wybranych glinianów i glinokrzemianów. Materiały te charakteryzują się ciekawymi strukturami krystalograficznymi, co daje wiele możliwości do zastosowania ich jako luminoforów, przy domieszkowaniu jonami lantanowców oraz jonami metali przejściowych. Przeprowadzone badania pozwoliły na zaproponowanie mechanizmów transferu energii w danych matrycach oraz określenie czynników wpływających na luminescencję, także pod kątem ich przydatności jako luminoforów do różnych zastosowań.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30