WydarzeniaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 Monday, 11-12-17
PWr, bud. A1, sala 322

Badania supersieci ZnO/MgO i ZnO/ZnMgO wytwarzanych metodą MBE na podłożach ZnO

prof. Adrian Kozanecki

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30