WydarzeniaSeminarium Oddziału Badań Strukturalnych

11:15 Thursday, 14-12-17
Sala nr 6, budynek VIII

Vibrational properties of phase-change chalcogenide alloys

dr K. Shportko

V.E. Lashkaryov Institute for Semiconductor Physics of NASU, Kijów, Ukraina

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30