WydarzeniaSeminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 Monday, 19-12-11
PWr, bud. A1, sala 322

Oscylacje energii fotoluminescencji studni kwantowej w polu magnetycznym

dr Maciej Kubisa

Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30