Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


12-10-22, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

An approach towards Zero Thermal Expansion

dr Shovan Dan
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
10-10-22, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Kryzys planetarny - perspektywa fizyka

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Szymon P. Malinowski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
04-10-22, Tuesday 10:00
Sala Audytoryjna INTiBS PAN, ul. Okólna 2

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

Single-molecule applications based on wide-field upconversion microscopy

Dr. rer. nat. Hans-Heiner Gorris
Department of Biochemistry Masaryk University, Brno, CZ

Czytaj więcej...
16-09-22, Friday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wpływ temperatury i wysokiego ciśnienia na strukturę soli homologów L-argininy oraz 1H-pirazolo-1-karboksyamidyny

mgr inż. Piotr Rejnhardt
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
09-09-22, Friday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza oraz właściwości strukturalne i optyczne nanokryształów podwójnych wolframianów alkalo-itrowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr inż. Paulina Ropuszyńska-Robak
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
18-07-22, Monday 10:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Investigation of the laser-stimulated white emission phenomenon in Y3Al5O12 materials doped with chromium and rare earth ions

mgr Mikhail Chaika
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
11-07-22, Monday 13:30
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa wyznaczone metodą dynamicznego pola średniego

mgr inż. Jakub Krawczyk
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
23-06-22, Thursday 10:00
Sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

From bulk to nano – studies of size-dependent photon avalanche

Dr Marcin Szalkowski
Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN

Czytaj więcej...
20-06-22, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Excitonic properties of 2D layered perovskites revealed by magneto-spectroscopy

dr inż. Mateusz Dyksik
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
15-06-22, Wednesday 10:00
Audytorium INTiBS PAN

Wykład w ramach WSD IPAN

Viruses

dr Beata Orzechowska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

14-06-22, Tuesday 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Defects in metal oxide nanoparticles – implications for catalysis

prof. Leszek Kępiński
INTiBS PAN

13-06-22, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej

prof. Marek J. Sąsiadek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Czytaj więcej...
10-06-22, Friday 10:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

High-throughput discovery of upconverting & photon avalanching nanocrystals

Dr. Emory Chan
The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory (USA)

Czytaj więcej...
08-06-22, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

How to use the DFT method to describe correlated electron systems using a magnetic nanomolecule as an example

prof. dr hab. Romuald Lemański
Oddział Teorii Materii Skondensowanej INTiBS PAN we Wrocławiu

Czytaj więcej...
08-06-22, Wednesday 10:00
Audytorium INTiBS PAN

Wykład w ramach WSD IPAN

Bacteriophages

prof. dr Krystyna Dąbrowska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

01-06-22, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

The crystal structure and magnetism in van-der-Waals trihalides

dr Jiří Pospíšil
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze w Czechach

Czytaj więcej...
01-06-22, Wednesday 10:00
Audytorium INTiBS PAN

Wykład w ramach WSD IPAN

Viruses

dr Beata Orzechowska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

31-05-22, Tuesday 09:30
MS Teams

Wykład w ramach WSD IPAN

ELECTRON TRANSPORT IN METALS AND SEMICONDUCTORS part 2 of 2

dr hab. Daniel Gnida
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
30-05-22, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Topological photonics and topological lasers with coupled vertical resonators

Prof. Dr. Sebastian Klembt
Technische Physik, University of Würzburg, Germany

Czytaj więcej...
27-05-22, Friday 10:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

Time-resolved & multiplexed FRET for advanced biosensing and bioimaging

prof. Niko Hildebrandt
Seoul National University & Université Paris-Saclay

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30