Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


28-02-20, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Od kompleksów rutenu po materiały funkcjonalne

dr Marzena Fandzloch

26-02-20, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

From a single slit to periodic, modulated and quasiperiodic crystals - a physical space diffraction analysis of aperiodic systems

prof. dr hab. Janusz Wolny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

26-02-20, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Behind adiabatic transfer of electron in Silicon Quantum Dots

Jan Krzywda
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Czytaj więcej...
21-02-20, Friday 11:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Stare jest piękne! Od zapomnianych barwników do współczesnych półprzewodników i luminoforów

prof. dr hab. Adam Proń
Katedra Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie

18-02-20, Tuesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Galvanomagnetic properties of the putative topological semimetal ScPtBi

dr Orest Pavlosiuk
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN

11-02-20, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Investigation of YVxAs1-xO4 solid state solution for terbium quenching mechanism

mgr inż Marta Wujczyk

04-02-20, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Hierarchically structured star-shaped porous micro-particles composed of Ce1-xLnxO2-y nano-sized crystallites as active catalytic media

mgr Piotr Woźniak

03-02-20, Monday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

Czytaj więcej...
29-01-20, Wednesday 11:00
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Understanding 5d energy shifting, thermal quenching and persistent luminescence in Ce3+-doped garnet phophors

prof. Jumpei Ueda
Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University

28-01-20, Tuesday 12:30
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Phase transition in random anisotropy magnets

Maxym Dudka
Institute for Condensed Matter Physics, Lwów

Czytaj więcej...
28-01-20, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Structural, morphological and spectroscopic characterization of hexagonal and orthorhombic EuF3 nanoparticles co-doped with Yb3+ and Tb3+ ions

mgr Jan Albert Zienkiewicz

27-01-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanometrologia z układami MEMS/NEMS

prof. Teodor Gotszalk
Katedra Nanometrologii, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

22-01-20, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetocaloric effect of Heusler alloys in high magnetic fields

dr Yurii Koshkidko
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

21-01-20, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Excited state absorption based luminescent temperature sensing and imaging using Eu3+ doped nanocrystals

mgr Karolina Trejgis

20-01-20, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Topological non-Hermitian origin of surface electromagnetic and acoustic waves

prof. Konstantin Y. Bliokh
Theoretical Quantum Physics Laboratory, RIKEN Cluster for Pioneering Research, Wako, Saitama, Japonia

17-01-20, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Optymalizacja funkcji fotosyntetycznych centrów reakcyjnych poprzez sprzężenie z plazmonowo aktywnymi nanostrukturami metalicznymi

Dr Marcin Szalkowski

15-01-20, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Topological states of matter in superconducting heterostructures

prof. dr hab. Tadeusz Domański
Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14-01-20, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Modyfikacje otoczek kapsułek żelatynowych miękkich, w celu poprawy ich właściwości funkcjonalnych

mgr Bartosz Solarski

10-01-20, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Physical mathematics, string theory, and knots-quivers correspondence

prof. Piotr Sułkowski
Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
08-01-20, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Correlation between enhancement of superconducting state properties and crystallinity degradation in superconducting selenides

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30