Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


25-05-16, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Aharonov Bohm excitons in stacked type-II quantum dots

dr Bidisha Roy
Walter Schottky Institut, Technische Universität München

24-05-16, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Direct measurements of the magnetocaloric effect in pulsed magnetic fields

Yurii Skourski
Dresden High Magnetic Field Laboratory

Czytaj więcej...
24-05-16, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych z wybranymi kationami alkiloamoniowymi

mgr Aneta Ciupa

23-05-16, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Designing materials at the nanoscale: challenges and opportunities

prof. Paweł Hawrylak
Department of Physics, University of Ottawa

19-05-16, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

The physics of pristine and rare-earth substituted francisites

prof. Alexander N. Vasiliev
M.V. Lomonosov Moscow State University

Czytaj więcej...
18-05-16, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Resztkowy efekt Meissnera powyzej Tc w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Tadeusz Domański
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Czytaj więcej...
18-05-16, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

q-neighbor Ising model on complex networks

dr Anna Chmiel
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
18-05-16, Wednesday 12:15
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Peculiar low dimensional magnetism and superconductivity

prof. Alexander Vasiliev
Lomonosov Moscow State University, Russia

Czytaj więcej...
17-05-16, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

The system of new methods for studying the properties of magnetic perspective functional materials

V. Koledov

Czytaj więcej...
17-05-16, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wyznaczenie położenia poziomów energetycznych 4f i 5d jonów lantanowców w paśmie wzbronionym boranów SrKB5O9, SrGa2B2O7 oraz (Ba,Ca)2Mg(BO3)2 na podstawie badań spektroskopowych jonów Eu3+, Eu2+ i Ce3+

mgr inż. Bartosz Bondzior

16-05-16, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

The iron-based superconductivity

prof. Alexander N. Vasiliev
M.V. Lomonosov Moscow State University

Czytaj więcej...
13-05-16, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Critical Scaling of Quantum Fidelity

mgr Mariusz Adamski

Czytaj więcej...
12-05-16, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Influence of carbon, neodymium and cerium on the critical current density Jc and the critical temperature Tc in MgB2 samples

Grzegorz Gajda

Czytaj więcej...
12-05-16, Thursday 09:30
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Superconductivity: a short lecture on certain aspects of superconductivity to initiate a discussion, consultative meeting

prof. Ludwig Schultz

11-05-16, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Dekoherencja spinu przy tunelowaniu nośnika w podwójnej kropce kwantowej

Mateusz Krzykowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11-05-16, Wednesday 13:15
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Superconductivity: Workshop for Ph.D. students (2 hour talk with discussion)

prof. Ludwig Schultz
The Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden (IFW Dresden)

11-05-16, Wednesday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Modeling of Ln-Ln energy transfer processes in solids: traditional methods and recent advances

dr Andrii Shyichuk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10-05-16, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Charakterystyka hybrydowych materiałów nanowęglowych; zastosowanie w Katalizie

dr hab. Włodzimierz Miśta

09-05-16, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Magnetic ordering and magnetocaloric effect in structurally disordered melt-spun YCo2- based compounds

prof. Bogdan Idzikowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Czytaj więcej...
06-05-16, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The hunt for (almost) perfect fluid

dr Pasi Huovinen

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30