Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


28-10-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Badanie właściwości termoelektrycznych klatratów germanowo-galowych Ba8MexGayGe46-y-x podstawianych metalami bloku d
2. Lorentz transformations of orbital and spin angular momenta of light

mgr inż. Jarosław Juraszek1, mgr Vasyl Travin2

27-10-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

An introduction to III-V nanowires on Silicon: the small structures with big potential

dr Faebian Bastiman
Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik/The University of Sheffield

Czytaj więcej...
23-10-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Środowiskowe Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Opportunities and challenges in high-pressure synthesis of complex oxides and intermetallic superconductors

dr Nikolai D. Zhigadlo
Laboratory for Solid State Physics, ETH Zurich, Switzerland

Czytaj więcej...
22-10-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Probabilistic modelling of isotropic systems

Jakub Ślęzak
Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej

22-10-14, Wednesday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Analiza słabych oddziaływań obecnych w kryształach wybranych soli aromatycznych kationów organicznych metodą grafów oraz spektroskopii oscylacyjne

dr Marek Daszkiewicz

Czytaj więcej...
21-10-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Synteza, właściwości luminescencyjne i badania procesów transferu energii w Y2Si2O7:Pr3+,Yb3+
2. Wpływ glikacjii kwasów tłuszczowych na wiązanie aktywnych przeciwnowotworowo kompleksów platyny z albuminą ludzką

mgr Karina Grzeszkiewicz1, mgr Paulina Sobierajska2

20-10-14, Monday 14:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Badanie mechanizmów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w materiałach dielektrycznych domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Adam Strzęp

Czytaj więcej...
20-10-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczna kontrola i metrologia atomów i cząsteczek

prof. dr hab. Roman Ciuryło
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

20-10-14, Monday 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synthesis and luminescent properties of nanocrystalline, stoichiometric phosphors of rare earth ions

mgr inż. Łukasz Marciniak

Czytaj więcej...
17-10-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Mass-radius relations and quark matter in compact stars

prof. dr hab. David Blaschke

Czytaj więcej...
16-10-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Stacks of Superconducting (RE)BCO Tape Layers as Field Poles for Motor/Generator Applications

Algirdas Baskys
Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, United Kingdom

Czytaj więcej...
16-10-14, Thursday 13:00
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Kwantowe przemiany fazowe i krytyczność w perspektywie kwantowej wierności

dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof. nadzw.
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Czytaj więcej...
15-10-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Struktura ścian domenowych w ferromagnetycznych nanotaśmach i mikrodrutach

dr hab. Andrzej Janutka
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

14-10-14, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Wrażenia z 18-tego Międzynarodowego Kongresu Mikroskopowego

dr Małgorzata Małecka

14-10-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Analiza układów Josephsonowskosprzężonych kondensatów Bosego-Einsteina w sieci optycznej
2. Wpływ syntetycznego pola magnetycznego i modulacji potencjału nawęzłowegow układach sprzężonych kondensatów Bosego-Einsteina

mgr Barbara Grygiel1, mgr Konrad Patucha2

14-10-14, Tuesday 09:00
bud. II, sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego

Różni wykładowcy

Czytaj więcej...
13-10-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Magnetyczne złącza tunelowe (MTJ) w zastosowaniach do elektroniki spinowej

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki
Wydział Elektroniki, AGH

Czytaj więcej...
10-10-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kwantowe przemiany fazowe i krytyczność w perspektywie kwantowej wierności

dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof. nadzw.

Czytaj więcej...
08-10-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Relaksacja fononowa nośników w układach podwójnych kropek kwantowych

Krzysztof Gawarecki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

06-10-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Kiedy zginie nasza cywilizacja?

prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30