Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


12-05-14, Monday 12:00
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

From the early days of spintronics to Majorana fermions

prof. Peter Fulde
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany

Czytaj więcej...
12-05-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Defekty i aplikacja wybranych struktur półprzewodnikowych

dr hab. Ewa Popko, prof. PWr
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

09-05-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Success and Failure - A Complex Network Perspective

prof. Frank Schweitzer
Chair of Systems Design, ETH Zurich

Czytaj więcej...
07-05-14, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Quantum Phenomena in Nature: superconductivity and novel magnetism in minerals

prof. dr Alexander N. Vasiliev
Low Temperature Physics and Superconductivity Department, Physics Faculty, M.V. Lomonosov Moscow State, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
07-05-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Phonon-assisted tunneling of electrons in a quantum well-quantum dot injection structure

Adam Mielnik-Pyszczorski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

06-05-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Low temperature phase transition in (NO)Cu(NO3)3

dr O. Volkova
M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
06-05-14, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Krzemionki mezoporowate - synteza i zastosowanie w katalizie

mgr Piotr Kraszkiewicz

05-05-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Kropki kwantowe i struktury fotoniczne z pojedynczymi jonami magnetycznymi

dr Wojciech Pacuski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

30-04-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Electric Dipole Spin Resonance (EDSR) and Pauli Blockade in quantum dots

dr Michał Nowak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

29-04-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Spektroskopia oscylacyjna w świetle spolaryzowanym na zorientowanych monokryształach

mgr Katarzyna Pawlus

23-04-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Quadratic magnetooptics in (Ga,Mn)As: experimental probe into linear dichroism and its model

dr Karel Výborný
Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk

17-04-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Density of states and pseudogap in high-TC superconductors; local pairing model and ARPES results

prof. Andrei L. Solovjov
Institute for Low Temperature Physics and Engineering, National Academy of Science of Ukraine, Kharkov, Ukraine

Czytaj więcej...
16-04-14, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Synteza i badanie związków RTBi (R=Y, Pr, Er, Lu; T=Pd, Pt) o strukturze typu MgAgAs - możliwych materiałów topologicznych

mgr Orest Pavlosiuk

14-04-14, Monday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Study of transport properties in doped silicon structures and microcrystals by influence of external factors

A.Druzhinin, Yu.Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of Semiconductor Electronics, Scientific Research Center “Crystal” (Lviv, Ukraine)

Czytaj więcej...
14-04-14, Monday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Crystal structure and lattice dynamics of nanostructured low-melting metals

Alexander A. Naberezhnov
Ioffe Institute (St-Petersburg, Russia)

Czytaj więcej...
14-04-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Badanie wybranych własności fizycznych związanych z orientacyjnym uporządkowaniem molekuł w układach typu gość-gospodarz z matrycą polimerową i ciekłokrystaliczną

dr Grzegorz Pawlik
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11-04-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Modelowanie efektów jądrowych w generatorze oddziaływań neutrin NuWro

mgr Tomasz Golan

Czytaj więcej...
10-04-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetoelectric effect and magnetostriction in the paramagnetic and antiferromagnetic piezoelectrics

Alexander I. Kharkovskiy
Institute of High Pressure Physics, Russian Academy of Sciences, Troitsk, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
09-04-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Nadprzewodnictwo w układach ze złamaną symetrią inwersji - przypadek sieci dwuwymiarowej

Dorota Grzybowska
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

08-04-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Zespoły prądotwórcze do zasilania elektromagnesów w MLSPMiNT oraz kilka zdań o celu badań własności fizycznych ciał stałych w silnych polach magnetycznych – część II

mgr Andrzej Gilewski
MLSPMiNT we Wrocławiu

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30