Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

WydarzeniaSeminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

13:15 Wednesday, 17-12-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Operacje na spinach pojedynczych elektronów w kropce kwantowej bez użycia pola magnetycznego

dr Jarosław Pawłowski

Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie

Jedną z bardziej obiecujących realizacji fizycznych kubitu, czyli podstawowego nośnika informacji w kwantowych komputerach przyszłości, jest spin elektronu uwięzionego w półprzewodnikowej strukturze kropki kwantowej. Aktualnie trwają intensywne eksperymentalne i teoretyczne poszukiwania układów, w których można wykonać na spinie elektronu kwantowe operacje logiczne. Standardowe metody manipulacji spinem wymagają użycia silnego zewnętrznego pola magnetycznego, co bardzo komplikuje działanie układu.

Na seminarium przedstawię propozycje inicjalizacji spinu elektronu wykorzystując rezonansowe przejścia pomiędzy stanem singletowym i trypletowym układu dwuelektronowego, indukowane oscylującym sprzężeniem spin-orbita typu Rashby; oraz zestawu kwantowych bramek logicznych pracujących na pojedynczym spinie, z wykorzystaniem sprzężenia typu Dresselhausa. Proponowane rozwiązania nie wymagają zastosowania zewnętrznego pola magnetycznego, a sterowanie uzyskujemy przy pomocy niewielkich napięć przykładanych do lokalnych elektrod.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30