Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

WydarzeniaSeminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

12:00 Thursday, 11-04-24
ul. Okólna 2, Audytorium

Pominięty fragment De revolutionibus czyli o atomach Kopernika

prof. dr hab. Andrzej Zięba

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej

Andrzej Zięba − emerytowany profesor w Wydziale Fizyki i Informatyku Stosowanej AGH. Przez lata zajmował się fizyką magnetyzmu ciała stałego i przemian fazowych. Prace nad rozwojem aparatury obejmowały m. in. budowę generatora impulsowych pól magnetycznych 25 T oraz zastosowanie detektora paskowego w dyfraktometrze rentgenowskim.
Opiekun naukowy Pracowni Fizycznej WFiIS, autor nowych ćwiczeń i pracownianego skryptu. Od dwóch dekad zajmuje się zagadnieniami metrologii, niepewności pomiaru i statystycznej analizy danych. (Podręcznik: Analiza danych w naukach ścisłych i technice, PWN 2013, 2014; edycja ang. 2023.) Pracował w Polskim Towarzystwie Fizycznym, m.in., organizacja konkursów na doświadczenie pokazowe z fizyki i publikacje w Fotonie. Turysta górski i przewodnik tatrzański.

Pominięty fragment De revolutionibus czyli o atomach Kopernika

Rękopis De revolutionibus jest najcenniejszą pozycją w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Na końcu rozdziału VI księgi pierwszej jest fragment liczący 58 wyrazów, który nie znalazł się w pierwodruku norymberskim z 1543 r. Przedyskutowane zostaną relacje między rękopisem, wydaniami łacińskimi De revolutionibus, oraz tłumaczeniami na język polski i angielski.
W pominiętym fragmencie Kopernik pisze o atomach (łac. atomi) w kontekście porównania niezmiernie wielkiej odległości do gwiazd z niezmiernie małymi rozmiarami atomów. Kopernik jest prawdopodobnie pierwszym Polakiem, który użył terminu „atomy”.
Dodatkowo, omówione zostaną poglądy Keplera na strukturę materii, przedstawione przezeń w pracy O sześciokątnych płatkach śniegu, oraz działalność Retyka w Krakowie, mieszkającego tu w latach 1554–1574.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30