WydarzeniaSeminarium Doktoranckie

11:15 wtorek, 24-11-20
Microsoft Teams

Technologia i właściwości powłoki grafenowej otrzymywanej w procesie CVD na podłożu Co-Cr
Technology and properties of a graphene coating obtained in the CVD process on a Co-Cr substrate

mgr inż. Łukasz Wasyluk


Seminarium zdalne przy pomocy aplikacji MS Teams. Dostęp do zespołu z domeny intibs.pl (opcja „Dołącz do zespołu lub utwórz zespół” + „Dołącz do zespołu, wpisując kod”) przy pomocy kodu: smpkvp3.

Remote seminar using MS Teams application. Access to the team from the intibs.pl domain (option "Join the team or create a team" + "Join the team by entering the code") using the code: smpkvp3.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30