prof. dr hab. Piotr Wiśniewski

Uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim w 1988 r., a stopnie doktora i doktora habilitowanego z fizyki w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, odpowiednio w 1997 i 2008 r. Od 2014 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora Instytutu. We wrześniu 2021 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. W międzyczasie Piotr Wiśniewski był stażystą podoktorskim w Laboratoire Léon Brillouin, CEA/CNRS, Saclay, Francja (1997-1998) oraz na Uniwersytecie w Osace, Japonia (1998-2000).

Obecne badania Piotra Wiśniewskiego koncentrują się na eksploracji emergentnych zjawisk kwantowych w materiałach międzymetalicznych poprzez badanie ich właściwości magnetycznych, struktury elektronowej i nadprzewodnictwa. Jego doświadczenie obejmuje: wzrost i charakterystykę monokryształów, pomiary ich właściwości magnetycznych i cieplnych, wyznaczanie struktur magnetycznych metodą dyfrakcji neutronów, charakterystykę właściwości powierzchni Fermiego poprzez pomiary oscylacji kwantowych podatności magnetycznej, magnetooporu i magnetostrykcji.

  • ORCID: orcidlogo 
  • Scopus Author ID: 57194850246,
  • ResearcherID: C-8952-2011.