Plakat Warsztaty 2018

INTiBS PAN we Wrocławiu organizował w tym roku po raz kolejny Letnie Warsztaty Naukowe "Niskie Łąki" dla studentów studiów I i II stopnia fizyki, chemii i kierunków pokrewnych, zwłaszcza tych wiążących swoją przyszłość z karierą naukową. Celem Warsztatów było zapoznanie ich uczestników ze współczesnymi trendami badawczymi w wybranych obszarach fizykochemii ciała stałego, najnowszymi osiągnięciami, nowymi teoriami i nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczej Instytutu. Po Warsztatach możliwe, a nawet wskazane jest kontynuowanie współpracy uczestników z Instytutem w formie staży, praktyk oraz prac magisterskich i doktorskich.

Warsztaty odbyły się w dniach od 2 do 6 lipca 2018 roku (mniej więcej od 9:00 do 18:00) w siedzibie INTiBS PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu. Na ich program składały się wykłady pracowników naukowych Instytutu reprezentujących najważniejsze zespoły badawcze (dwa wykłady dziennie) oraz zajęcia laboratoryjne w małych grupach (jedne zajęcia dziennie) prowadzone pod okiem specjalistów z danej dziedziny. Każdy wykład miał charakter wprowadzenia do konkretnej tematyki badawczej uprawianej w Instytucie, a zajęcia laboratoryjne były okazją do zastosowania zdobytej wiedzy podczas samodzielnie wykonanego eksperymentu. Punktem wyjścia w obu rodzajach zajęć była podstawowa znajomość fizyki lub chemii ciała stałego. Udział w Warsztatach był nieodpłatny, jednak zakwalifikowani uczestnicy byli zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów zajęciach. Odbywały się one będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. Instytut zapewnił wyżywienie w czasie warsztatów, a osobom spoza Wrocławia również nocleg w pokojach gościnnych Instytutu.

Zdjęcia z Warsztatów

nl2018 zdjecie1

nl2018 zdjecie2