hr_excellence_in_research

W marcu 2005 roku Komisja Europejska przyjęła zalecenie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Karta i Kodeks mają na celu zapewnienie równych praw i obowiązków dla pracowników naukowych w całej Europie, określając role, obowiązki i uprawnienia pracowników naukowych oraz pracodawców. Wytyczne Karty i Kodeksu dotyczą wszystkich europejskich organizacji badawczych i uniwersytetów, zarówno publicznych jak i prywatnych. Oba dokumenty mają na celu zachęcanie i rozwijanie dobrych praktyk w całej Europie. Zasady Karty i Kodeksu stanowią wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, na podstawie których instytucje badawcze mogą stworzyć swoje zasady i nie stanowią zobowiązania prawnego. Zasady te mają być realizowane na zasadzie dobrowolności, przy pełnym szacunku dla różnorodności w sposobach realizacji.

Od czasu przyjęcia zalecenia Komisji w sprawie Karty i Kodeksu w 2005 roku, ponad 1 200 instytucji z 40 krajów w Europie i na świecie (i europejskich organizacji / międzynarodowych) wyraziło wyraźne poparcie dla Karty i Kodeksu, a ponad 200 uzyskało przez prawo używanie znaku "HR Excellence in Research".

Jako że zadaniem Instytutu jest stwarzanie jak najlepszych podstaw do prowadzenia badań przez naukowców, w kwietniu 2015 roku, podpisana została Deklaracja o Przyjęciu Zasad Europejskiej Karty i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

W sierpniu 2015 roku istalony został plan dalszego postępowania w postaci Strategii w Zakresie Rozwoju Kariery Pracowników Naukowych. Decyzja ta była krokiem milowym podjętym przez Instytut w celu ubiegać się o przyznanie prawa do wykorzystania znaku HR Excellence in Research. Celem Instytutu jest pozyskanie, utrzymanie i motywowanie uzdolnionych naukowców. Ubieganie się o HR Excellence in Research zostało uznane przez władze Instytutu jako doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jak naukowcy postrzegają zasady i możliwości rozwoju w swojej codziennej pracy. W efekcie, w kolejnym etapie (we wrześniu / październiku 2015 roku) odbyła się analiza aktualnego stanu Instytutu w kontekście polityki personalnej, aby zapewnić najbardziej efektywne narzędzia do realizacji nowej strategii.

W październiku 2015 roku, Instytut opracował Strategię Rozwoju Karier Pracowników Naukowych zawierającą analizę błędów i luk oraz ustawowił plan działania na lata 2016-2018. Znak HR Excellence in Research został przyznany Instytutowi w marcu 2016 r.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych plikach:

European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Declaration of support for the European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Human Resources Strategy for Researchers’ Career Development, including the Internal Gap Analysis and the Action Plan for the period 2016-2018

Ostatnio podjęte działania:

WP1: 1.1. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego PAN (źródło).