logotypy

INFORMACJA nt. mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości

Dotyczy Projektu: „Działania energooszczędne w budynkach zlokalizowanych przy ul. Gajowickiej 95 należących do Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław będący Beneficjentem w ww. projekcie, informuje o możliwości zgłaszania nieprawidłowości w realizacji Projektu za pośrednictwem strony internetowej Programu Operacyjnego: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub poprzez specjalny adres e-mail: