Profesor Włodzimierz Trzebiatowski (ur. 25 II 1906 r. w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 13 XI 1982 r. we Wrocławiu), fizykochemik; 1938-45 profesor Uniwersytetu Lwowskiego, od 1946 r. profesor Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej; założyciel (1966) i pierwszy dyrektor (1966-74) Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1966); organizator (1968) i dyrektor (1968-1982) Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu, 1972-78 prezes Polskiej Akademii Nauk. Prowadził badania w dziedzinie fizyki ciała stałego, zwłaszcza struktury i własności magnetycznych stopów i związków międzymetalicznych; przede wszystkim związków uranu. Twórca wrocławskiej szkoły fizykochemii ciała stałego.

 

Informacje o Profesorze: